ESO - Energijos Skirstymo Operatorius

02/13/2018 | Press release | Distributed by Public on 02/13/2018 02:19

CORRECTION: Dėl 2018 m. investuotojo kalendoriaus

AB 'Energijos skirstymo operatorius' (toliau - ESO ir Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB 'Energijos skirstymo operatorius' išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas - LT0000130023.

UAB 'PricewaterhouseCoopers' (toliau - Auditorius) informavo ESO, kad Auditorius išvadą apie 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį Bendrovei pateiks 2018 m. vasario 28 d.

Atsižvelgdama į tai, audituotos Bendrovės 2017 m. finansinės ataskaitos ir auditorių patikrintas metinis pranešimas bus skelbiamas 2018 m. vasario 28 d.

Bendrovė pateikia atnaujintą 2018 metų investuotojo kalendorių:

 • Sausio 31 d. - preliminarūs neaudituoti 2017 m. dvylikos mėnesių Bendrovės finansiniai rodikliai*;
 • Vasario 28 d. - audituotos Bendrovės 2017 m. finansinės ataskaitos ir auditorių patikrintas metinis pranešimas;
 • Vasario 28 d. - preliminarūs neaudituoti vieno mėn. finansiniai rodikliai*;
 • Kovo 30 d. - preliminarūs neaudituoti dviejų mėn. finansiniai rodikliai*;
 • Balandžio 30 d. - 2018 m. trijų mėnesių Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas;
 • Gegužės 31 d. -preliminarūs neaudituoti keturių mėn. finansiniai rodikliai*;
 • Birželio 29 d. - preliminarūs neaudituoti penkių mėn. finansiniai rodikliai*;
 • Liepos 30 d. - 2018 m. šešių mėnesių Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas;
 • Rugpjūčio 31 d. - preliminarūs neaudituoti septynių mėn. finansiniai rodikliai*;
 • Rugsėjo 28 d. - preliminarūs neaudituoti aštuonių mėn. finansiniai rodikliai*
 • Spalio 30 d. - 2018 m. devynių mėnesių Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas.
 • Lapkričio 30 d. - preliminarūs neaudituoti dešimties mėn. finansiniai rodikliai*;
 • Gruodžio 28 d. - preliminarūs neaudituoti vienuolikos mėn. finansiniai rodikliai*;

*Koreguota EBITDA ir pardavimo pajamos.