Sivent dd

08/10/2017 | Press release | Distributed by Public on 08/10/2017 08:30

Mesečno poročilo o sestavi sredstev na dan 31.7.2017

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID na dan 31.07.2017

 1. Sestava sredstev družbe na dan 31.07.2017

  Delež v %

  od vseh sredstev

  Sredstva

  100,00%

  1.1. Naložbe v tržne vrednostne papirje

  0,00%

  1.2. Naložbe v netržne vrednostne papirje

  86,62%

  1.3. Likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

  2,14%

  1.4. Druga sredstva

  11,24%

 2. Deset največjih posamičnih naložb družbe na dan 31.07.2017:

Delež naložbe v % od vseh sredstev

Sredstva

100,00%

1. Gostinsko podjetje Ljubljana d.d., Ljubljana

86,62%

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ljubljana, 10.08.2017 Sivent, d.d., Ljubljana