Ministry of Economic Affairs and Communications of the Republic of Estonia

02/13/2020 | Press release | Distributed by Public on 02/13/2020 05:41

Karu: Eesti ja Hollandi IT-alane koostöö saab uue hoo

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu ning Hollandi siseministri ülesannetes Raymond Knops, kes vastutab ka riigi oluliste digiteemade eest, leppisid kokku Eesti ja Hollandi digikoostöö järgmistes sammudes.

Hollandil on üha suurem huvi Eesti e-valitsemise ja digitaalsete lahenduste kogemuse, eelkõige ID-kaardi rakenduste ja X-tee põhiste e-teenuste vastu. Nimelt on Holland alustanud Eesti X-teele sarnase andmevahetuslahenduse loomist, mida arendatakse peamiselt kohalikes omavalitsustes ja linnades andmevahetuse parandamiseks.

'Hollandlaste lahendus saab olema sarnane meie X-teele, mistõttu tulevad Eesti riigisektori teadmised ja kogemused neile väga kasuks. Ka Eesti ettevõtetel, kellest paljud on kaasa aidanud Eesti e-valitsuse ja e-lahenduste väljatöötamisele, on pakkuda väga häid kogemusi ja koostöövõimalusi nii Hollandi ettevõtjatele, riigile kui ka omavalitsustele,' kinnitas Karu.

Kohtumise käigus arutasid ministrid ka Euroopa Liidu digitaalse strateegia ja Euroopa Komisjoni tehisintellekti alaste tegevuste ning plaanide teemadel ning leppisid kokku järgmistes sammudes. 'Euroopa Liidu tulevase digipoliitika põhirõhk peaks olema digitaalse tegevuskava laiendamisel nii, et digitaliseerimine saaks osaks kõigist valdkondlikest poliitikatest,' ütles Karu.

Karu lisas, et Eesti peamised huvid Euroopa ühtse digitaalse turu arendamisel on seotud andmete vaba liikumise ning tehisintellekti valdkondadega. Euroopa Liidust hetkel toimuvate arutelude tõttu on mõlemad teemad tugevalt päevakorral kõigis liikmesriikides ning Eesti on mitmetest teistest riikidest oma tegudes juba ette jõudnud. '2018. aastal lõi Eesti töörühma, kuhu kuuluvad avaliku ja erasektori ning akadeemiliste ringkondade eksperdid. Töörühma ettepanekute põhjal avaldasime 2019. aasta juulis ka riikliku nn 'kratistrateegia' ning esimesed masinõpperakendused on juba kasutusel,' selgitas Karu.

Ühtlasi rõhutas Karu, et Eesti jaoks on oluline, et Euroopa õigusruumi võimalikes muudatustes lähtutaks pragmaatilisusest, arvestataks suurt pilti, mõtestataks selgelt lahti riskitegurid, võetaks kasutusele hästitoimivad riskimaandamisvahendid ning ei seataks tehisintellekti kasutuselevõtule ebaefektiivseid ja ebavajalikke takistusi. 'Valdkonna arengu mõistlikuks ning turvaliseks edendamiseks tuleks eelkõige keskenduda olemasolevate õigusnormide analüüsile tehisintellekti vaatest ja nende selgitamisele ning täiendamisele. Selleks ei ole tingimata vaja uusi õigusakte, vaid piisaks ka tõlgendavast juhtmaterjalist. Mitmed keerulisemad tehisintellekti-alased küsimused, mis üle terve Euroopa Liidu lahendamist vajavad, pole aga mitte tehnoloogiavaldkonnast, vaid puudutavad meie väärtussüsteeme ning ühiskonna toimimise alusprintsiipe,' ütles ta.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu viibis 10.-12. veebruarini visiidil Hollandis Haagis, mille jooksul külastas ta Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) uurimiskeskust ESTEC, kohtus seal töötavate Eesti spetsialistide ning ESA peadirektor Jan Wörner'iga, pidas ettekande ning osales aruteluringis Hollandi avaliku sektori digiarengu võrgustiku ICTU esindajatega ning kohtus ka Eesti puitmaju tootvate ettevõtete esindajate ning nende kohalike partneritega.