Netflix Inc.

09/15/2020 | Press release | Distributed by Public on 09/15/2020 18:07

Projekt rozwoju kompetencji cyfrowych w Azji Południowo-Wschodniej

15 września 2020

Oddziaływanie społeczne

Netflix chce wspierać rodziców w dokonywaniu wyborów, które będą najlepiej służyć ich rodzinom. Dlatego też umożliwiamy im kontrolowanie tego, co mogą oglądać ich dzieci, a ponadto podajemy kategorie wiekowe i informacje o poszczególnych tytułach.

W Azji Południowo-Wschodniej nawiązaliśmy współpracę z lokalnymi organizacjami pracującymi nad rozwojem kompetencji cyfrowych oraz organizacją Family Online Safety Institute. Wspólnie zorganizowaliśmy szereg warsztatów internetowych.

W panelach w Indonezji, Wietnamie i na Filipinach wzięło udział ponad stu przedstawicieli branży cyfrowej, świata nauki i sektora publicznego. Najważniejsze spośród poruszonych tematów dotyczyły tego, jak wygląda aktywność dzieci w internecie, jak być wzorem do naśladowania w świecie cyfrowym i jak możliwie najlepiej wykorzystać dostępne narzędzia kontroli rodzicielskiej - takie jak te oferowane przez serwis Netflix.

Wielu uczestników podkreślało wpływ koronawirusa na toczone dyskusje. - Pandemia COVID-19 bardzo zmieniła sytuację rodziców. Internet odgrywa obecnie jeszcze ważniejszą rolę w codziennym życiu - stwierdziła Sheila Estabillo, Cyber Safespaces Project Manager z organizacji Plan International Philippines. - Dlatego tak ważne jest, by rodzice wiedzieli, czym ich dzieci zajmują się w internecie.

Stephen Balkam, założyciel i prezes FOSI, podkreślił z kolei w swoim wystąpieniu potrzebę stworzenia internetowej kultury odpowiedzialności.

Uczestnicy warsztatów w większości podzielali opinię, że obecnie ciężar dyskusji przesunął się ze stosowania odgórnych zakazów na wyposażanie rodziców w coraz lepsze narzędzia służące do podejmowania właściwych decyzji. - W dobie internetu kluczową rolę odgrywają kompetencje cyfrowe. W przeszłości między ekranem i widownią stał cenzor. Dziś, w czasach milionów osobistych ekranów, takie podejście nie może być skuteczne - powiedział w wystąpieniu podsumowującym Hilmar Farid, Dyrektor Generalny Departamentu Kultury w Ministerstwie Edukacji i Kultury Indonezji.

Netflix od lat bierze aktywny udział w debacie na temat kompetencji cyfrowych. W sierpniu 2019 roku w ramach grupy roboczej Digital ASEAN działającej przy Światowym Forum Ekonomicznym podpisaliśmy zobowiązanie do wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Wcześniej w tym roku zorganizowaliśmy również wydarzenia poświęcone kompetencjom cyfrowym w Amsterdamie, Brukseli i Londynie.

W tym obszarze wciąż pozostaje wiele do zrobienia w skali globalnej. Jako Netflix jesteśmy gotowi i zdeterminowani, aby kontynuować tę jakże potrzebną dyskusję.