Ministry of Agriculture and Rural Development of the Republic of Montenegro

04/05/2017 | News release | Distributed by Public on 04/05/2017 03:32

Zakljucen Javni poziv za dodjelu podrške za za unapredenje stocnog fonda za 2017. godinu

Na osnovu čl. 2 i 3 Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2017. godinu - Agrobudžet ('Službeni list CG' br, 11/17), program Mjera 2.1.14 - Podrška unapređenju stočnog fonda, a u vezi sa Javnim pozivom za dodjelu podrške za unapređenje stočnog fonda za 2017. godinu, objavljenom dana 08. marta 2017. godine na internet stranici ovog Ministarstva i u dnevnom listu 'DNEVNE NOVINE', Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

O B A V J E Š T A V A

Poljoprivredne proizvođače i zainteresovanu javnost da se Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje stočnog fonda za 2017. godinu, završava na dan 05. aprila 2017. godine, zbog utroška sredstva opredijeljenih kroz Agrobudžet za 2017. godinu - mjera 2.1.14. Podrška unapređenju stočnog fonda.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sredstva podsticaja, podnijeti nakon 05. aprila 2017. godine, neće biti podržani.