Results

Ministry of Finance of the Republic of Montenegro

07/06/2018 | Press release | Distributed by Public on 07/06/2018 10:15

Ministar Radunović: Od 1. septembra jeftinije cigarete i gazirana pića

Novim akciznim kalendarom za duvan, akcizne stope se vraćaju na nivo koji je važio od avgusta 2017. godine i na tom nivou će se zadržati do kraja 2019. godine, saopštio je danas ministar finansija Darko Radunović nakon sjednice Vlade na kojoj je usvojen Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti; Nacrt zakona o izmjenama Zakona o budžetu CG za 2018. i Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama.

'Mi ćemo spustiti specifičnu akcizu na hiljadu komada sa iznosa od 40 eura na iznos od 30 eura, od 1. septembra i to će tako trajati do kraja 2019. godine. Proporcionalna akciza ostaje ista na nivou od 32 procenta i tako će biti do kraja 2019. 2020. godine od 1.januara specifična akciza se povećava na 33, 5, dok će proporcionalna akciza biti snižena na 30, 5 procenata'- rekao je ministar.

On je saopštio da će cijena paklice cigareta biti niža u prosjeku 20 do 30 centi i dodao da se smanjuju akcize na gaziranu vodu sa 0,3 eura po litru na 0,2 eura po litru, a nakon toga će se postepeno godišnje povećavati za pet centi po litru.

Ministar Radunović je objasnio da se ključne izmjene na rashodnoj strani budžeta kreću u pravcu jačanja administrativnih kapaciteta u državnoj upravi, zatim ulaganje u unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, metodološke promjene obračuna budžeta deficita, potrebe povećanja tekuće budžetske rezerve, plaćanje izdataka po osnovu prava iz oblasti socijalne zaštite.

'Sada je možda pravi trenutak da naglasim da ove predložene izmjene mijenjaju strukturu budžeta za ovu godinu, ali je strogo vođeno računa da se obezbijedi isti procenat deficita za 2018. godinu, odnosno mi ćemo se zadržati na nivou deficita od 3,2 procenta BDP-a. Izvorni prihodi se umanjuju za 8,24 miliona ali ukupni izdaci smanjuju se za 4, 55 miliona. Znači, deficit se povećava za 3,7 miliona odnosno projektovani je 142,84 u nominalnom iznosu, odnosno 3, 22'- rekao je ministar.

Istakavši da se uvodi moratorijum upošljavanja u javnom sektoru na neodređeno vrijeme osim u posebnim slučajevima, ministar Radunović je dodao da je u cilju unapređenja zdravstvenog sektora u Crnoj Gori zatražena tehnička pomoć od Svjetske banke i MMF-a, kako bi se pored unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite racionalizovali i troškovi u tom segmentu.