Results

Vipa Holding dd

07/14/2017 | Press release | Distributed by Public on 07/14/2017 00:48

Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2017

Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2017

Na podlagi Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID, Ur. l. RS št. 68/2007 z dne 30.07.2007) in 4. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Ur. l. RS št. 99/2007 z dne 30.10.2007) in določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba VIPA HOLDING, d.d. - v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, Ajdovščina objavlja

NADZOROVANO INFORMACIJO O OBJAVI

MESEČNEGA POROČILA PO STANJU NA DAN 30. 06. 2017.

Družba VIPA HOLDING, d.d. - v likvidaciji objavlja mesečno poročilo po stanju na dan 30.06.2017, ki je od danes dalje dostopno na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Mesečno poročilo po stanju na dan 30.06.2017 in to obvestilo bosta od 14.07.2017 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si

Likvidacijski upravitelj

Datum: 14.07.2017

Pripeti dokumenti: Mesečno poročilo za junij 2017