Government of Norway

05/16/2019 | Press release | Distributed by Public on 05/16/2019 05:32

Konferansen IDAHOT + Forum 2019 avholdt i Oslo

IDAHOT +/IDAHOTB står for 'The International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia'. Dagen markeres verden rundt 17. mai. I Norge ble dagen markert gjennom IDAHOT + Forum 2019, en europeisk konferanse, som fant sted i Oslo 13.-15. mai 2019. Den norske regjeringen ved kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande var vertskap for konferansen.

IDAHOT + Forum holdes en gang i året, og er en arena for det europeiske LHBTI myndighetsnettverket (The European Governmental LGBTI Focal Points Network). Det er i alt 34 land i nettverket, etter at Andorra, Bulgaria og Kosovo sluttet seg til nettverket i år.

I år var regjeringen i Norge vertskap for arrangementet ved kultur- og likestillingsminister, Trine Skei Grande. Det var første gang Norge var vertsland. I tillegg til medlemslandene deltok Europarådet, EU, OECD, FN-programmet for HIV og AIDS (UNAIDS), Europarådets Kommissær for menneskerettigheter, den europeiske paraplyorganisasjonen for LHBTI (ILGA Europe), den europeiske paraplyorganisasjonen for interkjønnpersoner, (OII- Europe), IGYO Europe og Trans.

Årets IDAHOT + Forum hadde tittelen: LGBTIQ-policies on the move. Challenges and next steps. For første gang ser vi at tidligere opparbeidede LHBTI-rettigheter reverseres i enkelte europeiske land. Dette gir grunn til bekymring.

IDAHOT + 2019 - erklæringen / IDAHOT + 2019 Declaration (.pdf)

Et viktig resultat fra årets konferanse er IDAHOT + 2019 erklæringen. Dette er en politisk erklæring hvor flere land har forpliktet seg til å:

  • jobbe for å gjennomføre alle nødvendige tiltak for å fremme likestilling for LHBTI-personer
  • gjøre tilgjengelig ressurser for LHBTI-arbeidet
  • sørge for at internasjonale organisasjoner har mandat til å integrere LHBTI-perspektiver i relevant politikk-, lov- og forskningsinitiativ

17 av landene som var tilstede på konferansen har gitt sin tilslutning til erklæringen. Erklæringen holdes åpen for tilslutning fram til utgangen av juni, slik at flest mulig land kan gi sin støtte til den.

Statsråd Grande leverte stafettpinnen for IDAHOT + Forum videre til den britiske regjeringen ved Baroness Williams of Trafford, Minister for Equalities, Home Office. Storbritannia er vertskap for IDAHOT + Forum 2020.

Se opptak fra konferansen IDAHOT + Forum 13. mai

Les generalsekretær for Europarådet, Torbjørn Jaglands uttalelse i forbindelse med markering av IDAHOTB, den internasjonale dagen som markeres 17. mai