Results

Gorenje dd

11/14/2017 | Press release | Distributed by Public on 11/14/2017 04:04

Gorenje izbrali za najbolj okolju prijazno podjetje

Na okoljskem srečanju, ki ga tradicionalno prirejata časnik Finance in Eko sklad, letos pa je potekalo pod naslovom Odličnost, inovativnost in učinkovitost v praksi ­- okolju prijazni projekti v Sloveniji in tujini, je Gorenje prejelo nagrado za najbolj okolju prijazno podjetje. Uspešno udejanjanje naše strategije razvoja do okolja prijaznih izdelkov v Gorenju spremljata tudi sistematično zmanjševanje porabe energije in vode ter zmanjševanje količine odpadkov v proizvodnji. Uspešnost na tem področju nam potrjujejo tudi številna okoljska priznanja, ki smo jih prejeli doslej.

V sklopu dogodka so podelili tudi okoljske nagrade, za katere se je letos potegovalo 24 podjetij in projektov, od tega šest v kategoriji okolju prijazno podjetje. Strokovna žirija je za zmagovalca v tej kategoriji razglasila družbo Gorenje, d. d. Komisija je prepoznala okoljsko usmerjenost podjetja, predvsem pa zelo dobre rezultate, ki jih na tem področju dosegamo.

Nagrado je v imenu Gorenja sprejela Vilma Fece, direktorica področja varstva okolja ter varnega in zdravega dela, ki je ob tem dejala: »Veseli nas, da ste Gorenje prepoznali kot podjetje z jasno okoljsko vizijo in strategijo ter vrhunskimi okoljskimi dosežki skozi celoten življenjski cikel naših izdelkov.« Vilma Fece je v sklopu srečanja tudi predavala na temo Ali je okoljska odličnost prednost na trgu ter predstavila Gorenjeve okoljske izzive pri proizvodnji gospodinjskih aparatov.

V Gorenju imamo izjemno dolgo okoljsko tradicijo, saj na tem področju s strokovnimi in organizacijskimi aktivnostmi delujemo že več kot trideset let. Pri naših okoljskih prizadevanjih so nas prepoznale različne strokovne javnosti v Sloveniji in tujini. »Zelo smo ponosni, da lahko med naša pomembnejša mednarodna priznanja uvrstimo tudi tretje mesto med 65 mednarodnimi korporacijami v raziskavi o trajnostni vrednosti podjetij. Raziskava ugotavlja, da Gorenje štirikrat bolje izkorišča naravne vire, kot je povprečje v evropski industriji,« izpostavlja Fecetova. »Uvajanje okoljskih izboljšav je stalnica našega delovanja. Največje priznanje pa nam dajejo tisti, ki vsakodnevno uporabljajo naše okolju prijazne izdelke v svojih domovih.«

Poleg številnih okoljskih nagrad v Sloveniji smo v Gorenju prejeli nagrade za okoljske dosežke tudi na Madžarskem in v Srbiji ter se kot prvo slovensko podjetje vpisali v register Emas.