Tikkurila Oyj

04/08/2021 | Press release | Distributed by Public on 04/08/2021 08:53

UBS Group AG:n välillinen omistusosuus Tikkurilassa nousi 5,09 prosenttiin

Tikkurila Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat
8.4.2021 klo 17.40

Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 8.4.2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukaisen ilmoituksen UBS Group AG:lta.

UBS Group AG:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista on ylittänyt 5 prosenttia ja on nyt yhteensä 5,09 prosenttia 7.4.2021 tehtyjen kauppojen jälkeen.

UBS Group AGin omistusosuus heidän ilmoituksensa mukaisesti:

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

% osakkeista ja äänistä (A)
% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B)
Yhteensä % (A + B) Liikkeeseenlaskijan osakkeiden kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,09 % 0 % 5,09 % 44,108,252
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus n/a n/a n/a


Tiedot omistus- ja äänioikeudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl Osakkeiden ja äänten %-osuus

ISIN-koodi
Suora (AML 9:5) Epäsuora (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Epäsuora (AML 9:6 ja 9:7)
FI4000008719 2 244 094 5,09 %
A Yhteensä 2 244 094 5,09 %


Tikkurila Oyj
Sanna Lehti,
Lakiasiainjohtaja

Lisätietoja:
Sanna Lehti, lakiasiainjohtaja,

puh. 040 5111757
[email protected]