Ercros SA

08/09/2018 | Press release | Distributed by Public on 08/09/2018 08:02

La fàbrica d'Ercros a Tortosa redueix les seves emissions ambientals un 27% i millora el seu índex de qualitat un 46%

Tortosa, 9 d'agost de 2018. - La fàbrica d'Ercros a Tortosa ha reduït les seves emissions un 27% el 2017 respecte de l'any anterior. La reducció de l'índex d'emissions -que mesura les substàncies emeses a l'aire i a l'aigua i els residus generats- és un fidel reflex del compromís de l'empresa amb l'entorn ambiental de les seves instal·lacions.

La fàbrica de Tortosa també va presentar excel·lents resultats en matèria de la qualitat dels seus productes; el 99,9% dels materials que van sortir de la fàbrica el 2017 van ser considerats òptims pels clients. Aquesta xifra suposa una millora del 46% respecte de l'any anterior i un 67% respecte de la mitjana dels últims cinc anys.

El centre de Tortosa pertany a la divisió de química intermèdia d'Ercros i és l'únic productor d'Espanya i quart del món de pentaeritritol i dipentareritritol, productes utilitzats en l'elaboració de pintures i lubricants. També produeix formiat sòdic -emprat en la indústria dels adobs- i formaldehid -que s'utilitza en la indústria de la fusta i com a matèria primera per a elaborar derivats-. En aquest centre s'ubica el departament d'R+D de la divisió de química intermèdia.

La fàbrica de Tortosa està inscrita al registre europeu EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Així mateix, té homologat el seu sistema de gestió del medi ambient, segons la norma ISO 14001:2015; de la qualitat, segons la norma ISO 9001:2015, i de la prevenció, segons l'estàndard OHSAS 18001:2007.

Ercros està adherida voluntàriament des de 1994 al programa Responsible Care, que té per objecte aconseguir que les empreses químiques -en el desenvolupament de la seva activitat- assoleixin millores contínues en relació amb la seguretat i la protecció de la salut dels seus treballadors, la protecció de les persones i les instal·lacions, el medi ambient, la tutela del producte, la comunicació i transparència.

En 2017, el grau de compliment d'Ercros dels set codis de pràctiques de gestió del programa Responsible Care va ser del 97,7%, per sobre de la mitjana del conjunt de les empreses espanyoles adherides.