Results

Statistical Office of The Republic of Slovenia

11/13/2017 | Press release | Distributed by Public on 11/13/2017 03:44

Moških nekoliko več kot žensk le v treh državah članicah EU-28

Mednarodni dan moških je vsakoletni dogodek, ki se praznuje 19. novembra v več kot 70 državah sveta. Glavna pozornost ob mednarodnem dnevu moških je namenjena promociji zdravja moških, izboljšanju odnosov med spoloma in poudarjanju pozitivne vloge moških v družbi in družini.

Moških manj kot žensk skoraj v vseh državah članicah EU-28
Kljub temu da se vsako leto običajno rodi več dečkov kot deklic (to je ena od bioloških zakonitosti), je bilo v začetku leta 2016 med celotnim prebivalstvom posameznih držav članic EU-28 le v treh državah moških nekoliko več kot žensk (v Luksemburgu, na Malti in na Švedskem).

Po obiskovanju kulturnih prireditev izstopajo moški v Sloveniji
Vsaj ene od kulturnih prireditev, izvedenih v živo (gledališča, koncerta, baleta), se je v Sloveniji v letu 2015 udeležilo 25,6 % moških, kar je bil med moškimi v državah članicah EU-28 najvišji odstotek. Sledili so moški iz Luksemburga, Nizozemske in Avstrije.

Po obiskovanju športnih dogodkov izstopajo Nizozemci
Moški na Nizozemskem pa so med moškimi v EU-28 v največjem odstotku (36,7 %) obiskovali športne dogodke. Slovenski moški so se po vrednosti tega podatka (21,7 %) uvrstili na 10. mesto.

Po stikih z družino, sorodniki in prijatelji izstopajo moški s Cipra
Vsakodnevne stike z družino in sorodniki je na Cipru vzdrževala več kot polovica moških (56,1 %). Tamkajšnji moški so v največjem odstotku vzdrževali pogoste stike (vsak dan) tudi s prijatelji (48,9 %). Pri nas je bilo takih moških, ki so imeli vsak dan stike s prijatelji (bilo jih je 28,1 %), nekoliko več kot takih, ki so imeli vsak dan stik z družino in sorodniki (takih je bilo 16,8 %).

Največ s svojim zdravjem zadovoljnih moških na Irskem
V vseh državah članicah EU-28 razen v Litvi je več kot polovica moških ocenila svoje zdravje kot »zelo dobro« ali »dobro«. Z najvišjim odstotkom takih moških (83 %) je izstopala Irska. Slovenski moški so se z vrednostjo tega podatka (68,1 %) uvrstili na 19. mesto.

Po skrbi za otroke slovenski moški takoj za Švedi
Po podatkih Eurofounda za leto 2016 je v Sloveniji dnevno skrbelo za svoje otroke (stare manj kot 18 let) 82 % moških, starih 25-49 let, kar je bil med moškimi v EU-28 eden najvišjih odstotkov. Le moški na Švedskem so dnevno skrbeli za otroke v večjem odstotku (96 %).

Po gospodinjskih opravilih šele v zadnji tretjini
Pri dnevnih gospodinjskih opravilih in kuhanju so se slovenski moški odrezali nekoliko slabše. Vsak dan je namreč opravljalo gospodinjska opravila in kuhalo 27 % slovenskih moških, in s tem podatkom so se med preostalimi moškimi v EU-28 uvrstili v zadnjo tretjino.

Po samomorih moških izstopa Litva
Prezgodnja umrljivost je kazalnik, s katerim prikazujemo umrljivost pred 65. letom starosti; ta je pri moških večja kot pri ženskah. Velikokrat je povezana z nezdravim in tveganim življenjskim slogom (smrti zaradi nezgod, posebno prometnih, in slabih razvad, kakršni sta kajenje in pretirano uživanje alkoholnih pijač), pa tudi s samomorom.
Največ smrti zaradi posledic samomora (med moškimi, starimi manj kot 65 let) je (po podatkih Eurostata za leto 2014) v Litvi (54 smrti na 100.000 prebivalcev). Slovenci se med državami članicami EU-28 uvrščamo s tem podatkom (25,3 smrti na 100.000 prebivalcev) na 6. mesto. Najmanj samomorov med moškimi, starimi manj kot 65 let v EU-28, je na Cipru, v Grčiji in v Italiji.

Življenje žensk in moških v Evropi
Eurostat, evropski statistični urad, je ob letošnjem evropskem dnevu statistike - praznovali smo ga 20. 10. 2017 - objavil zanimivo interaktivno publikacijo z naslovom Življenje žensk in moških v Evropi. Iz nje smo izbrali nekaj zanimivosti, povezanih z moškimi v Sloveniji in v državah članicah EU-28.