Bank of Slovenia

04/21/2017 | Press release | Distributed by Public on 04/21/2017 01:56

NSP_2017_010

NSP/2017/010

Obrazec UPN QR

Borut Tomažič

Združenje bank Slovenije - GIZ, Ljubljana

Nacionalni svet za plačila

Ljubljana, 20.4.2017

1

Vsebina predstavitve

 • Objava dokumentacije UPN QR na javni spletni strani www.zbs-giz.si

 • Brezplačen program za izpis UPN QR

 • Obvestilo za izdajatelje

 • Pogosta vprašanja in odgovori

 • Spletna stran za preverjanje www.upn-qr.si

 • Izjema po Uredbi (EU) 2015/847

 • Uvedba UPN QR - 3. april 2017

2

Objava dokumentacije na javni spletni strani www.zbs-giz.si

3

Objava dokumentacije na javni spletni strani www.zbs-giz.si

 • Navodilo o obliki, vsebini in uporabi univerzalnega

  plačilnega naloga QR s prilogami

  • Primeri izpolnjenih obrazcev,

  • Navodila za izpolnjevanje posameznih polj pri različnih namenih uporabe UPN QR,

  • Tehnični standard Univerzalni plačilni nalog obrazec UPN

   QR

  • Struktura zapisa QR na obrazcu UPN QR

  • Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc

pri opravljanju plačilnih storitev

4