Results

Latvian Financial and Capital Market Commission

01/11/2019 | Press release | Distributed by Public on 01/11/2019 06:56

FKTK konstatē Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumus AS 'Tosmares kuģubūvētava' darbībā

11.01.2019.

Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

FKTK konstatē Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumus AS 'Tosmares kuģubūvētava' darbībā

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 08.01.2019. pieņēma lēmumu publiskā paziņojumā norādīt, ka AS 'Tosmares kuģubūvētava' ir pārkāpusi Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības, noteiktajā termiņā nenodrošinot 2017. gada revidētā pārskata un 2018. gada finanšu informācijas sagatavošanu un izplatīšanu. Tāpat AS 'Tosmares kuģubūvētava' nav izpildījusi Regulas Nr. 596/2014 17. panta prasības attiecībā uz iekšējās informācijas atklāšanu.

Publisks paziņojums kā sankcija noteikta, jo AS 'Tosmares kuģubūvētava' ir pasludināts maksātnespējas process, un tās akcijas ir izslēgtas no regulētā tirgus.

FKTK norāda, ka gadījumā, ja AS 'Tosmares kuģubūvētava' pieļauto pārkāpumu rezultātā ir aizskartas ieguldītāju intereses, šādas sankcijas piemērošana ļaus šiem ieguldītājiem izvērtēt iespēju vērsties tiesā ar prasību par zaudējumu atlīdzības piedziņu.

Turpmākai informācijai:

Dace Jansone

FKTK Komunikācijas daļas

Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr.: + 371 67774808; e-pasts: [email protected]

Vairāk par FKTK:

www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV