Results

Lollands Bank A/S

06/30/2021 | Press release | Distributed by Public on 06/30/2021 07:54

Nye kontantregler/grænser fra 1. juli

Offentliggjort den 30. juni 2021af lollands bank

Med virkning fra 1. juli er det vedtaget en ny grænse for det såkaldte kontantforbud. De erhvervs-drivende må fremadrettet kun modtage 19.999 kr. i kontanter som betaling for varer og tjeneste-ydelser. Den tidligere grænse udgjorde 49.999 kr.

Det er Folketinget, der har besluttet at stramme reglerne for kontant betaling. Hensigten er at gøre det sværere at hvidvaske penge, og her er reglerne ens for alle.

Stort set alle virksomheder er omfattet af forbuddet. Det gælder både personligt ejede selskaber og andre ejerformer. Kun virksomheder som er underlagt hvidvasklovens indberetningsregler er ikke omfattet af forbuddet, dvs. banker, sparekasser og revisorer

Selv om en betaling af én handel betales ad flere gange med et beløb der er under loftet på de 19.999 kr., er det ikke lovligt, da det anses for at være samme beløb totalt.

Bøderne for at overtræde kontantforbuddet er store - 25 procent af overtrædelsen af kontantforbuddet - og minimum 10.000 kr.

Erklæring ved ind- og udbetaling

Det er ikke i sig selv ulovligt at indsætte eller hæve mere end 20.000 kr. i banken, men der skal som hidtil afgives erklæring og banken kan forlange dokumentation for hvad beløbet kommer fra/skal bruges til. Dette gælder også for private kunder.

Har du spørgsmål til reglerne, er du velkommen til at kontakte os.