Results

Statistical Office of The Republic of Slovenia

08/09/2018 | Press release | Distributed by Public on 08/09/2018 02:35

V letu 2017 je bilo prečiščenih v čistilnih napravah 72 % odpadnih voda iz kanalizacijskih sistemov

Količina komunalnih odpadnih voda večja kot v 2016
V Sloveniji je bilo v letu 2017 iz javne kanalizacije odvedenih 217,7 milijona m3 odpadnih voda različnega izvora: 6 % odpadnih voda je izviralo iz industrijskih dejavnosti, 9 % iz drugih dejavnosti, 27 % iz gospodinjstev, 58 % odpadnih voda so bile druge odpadne vode (padavinska voda, zaledne vode, vdori morja ipd.).

Gospodinjstva so v letu 2017 proizvedla 58,8 milijona m3 komunalnih odpadnih voda ali za 9,5 % več kot v letu 2016.

Delež prečiščenih odpadnih voda večji kot v prejšnjem letu
Od leta 2016 se padavinske in meteorne vode ne prikazujejo več posebej, temveč se upoštevajo v podatkih o količini odpadne vode (prečiščene in neprečiščene), zato so vrednosti podatkov o količini odpadnih voda precej višje kot v prejšnjih letih.

V letu 2017 je bilo od odpadnih voda, izpuščenih iz kanalizacijskih sistemov v okolje, pred izpustom prečiščenih v čistilnih napravah 156 milijonov m3 ali 72 % teh voda, preostalih 62 milijonov m3 ali28 % teh voda pa je ostalo neprečiščenih. Skoraj 97 % neprečiščene vode je bilo izpuščene neposredno v površinske vode, približno 3 % v podzemne vode, manj kot 1 % pa na obale. Tudi prečiščena odpadna voda je bila izpuščena v okolje v skoraj enakih deležih: 97 % v površinske vode, približno 1 % na obale, nekaj več kot 2 % pa v podzemne vode.

Količina padavinskih in meteornih voda večja kot v prejšnjem letu
Skoraj 126 milijonov m3 odpadnih voda je v odtoke odteklo s streh in utrjenih površin.

Padavinske in meteorne vode so v letu 2017 predstavljale 58 % odpadnih voda. Količina teh voda je bila v letu 2017 za 4,3 % večja kot v letu 2016.

METODOLOŠKO OPOZORILO

Zaradi spremenjenega vira podatkov se padavinska in meteorna voda od leta 2016 dalje obravnavata kot del odpadne vode (prečiščene ali neprečiščene) in se ne prikazujeta več posebej.

Podrobnejši podatki so na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.