Kauno Energija AB

02/12/2018 | Press release | Distributed by Public on 02/12/2018 04:57

Paskelbta vasario šilumos kainų statistika: šilumos kaina Kaune – artima Lietuvos vidurkiui

Parengta pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018-02-09 pranešimą

Vasario mėn. mažiausia šilumos kaina yra Utenoje (4,39 ct/kWh su PVM), didžiausia - Biržų rajone (9,49 ct/kWh su PVM). Nors Biržuose šilumai gaminti naudojamo kuro struktūroje 88 proc. sudaro biokuras, tačiau čia šilumos kaina išlieka aukšta dėl realizuojamos šilumos kiekio sumažėjimo.

Kaune šilumos kaina 2018 m. vasarį yra 6,13 ct/kWh su PVM ir yra 0,88 proc. mažesnė, nei sausį.

Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje vasario mėn. yra 5,68 ct/kWh (su PVM) ir, palyginus su sausio mėn., yra nežymiai didesnė (0,39 proc.). Per metus (2017 m. vasaris/2018 m. vasaris) vidutinė šilumos kaina didėjo 6,98 proc.

Vasario mėn., palyginus su sausiu, Pakruojo gyventojai už šilumą moka 14,57 proc. (1,03 ct/kWh be PVM) mažiau - Komisija, nustatydama naujas UAB 'Pakruojo šiluma' bazines šilumos kainas, sumažino veiklos sąnaudas, taip pat pradėta grąžinti susidariusi permoka už kurą (0,42 ct/kWh kainą mažinanti kompensacija bus taikoma 24 mėn.). Mažiau už šilumą moka ir UAB 'Fortum Joniškio energija' aptarnaujami vartotojai - 4,74 proc. (0,32 ct/kWh be PVM), jiems šiluma pinga bendrovei pigiau įsigijus biokurą ir pradėjus grąžinti permoką dėl kuro kainų skirtumo (kompensacija bus taikoma 12 mėn., ji šilumos kainą mažina 0,45 ct/kWh). Prienuose, Komisijai vienašališkai nustačius šilumos kainą, vartotojams pradėta grąžinti permoka už kurą, dėl to už šilumą jie moka 6,91 proc. (0,46 ct/kWh be PVM) mažiau (kainą mažinanti kompensacija 0,01 ct/kWh bus taikoma 12 mėn., 0,61 ct/kWh - 60 mėn.).

Vasarį, palyginus su sausio mėn., Radviliškio vartotojai už šilumą moka 8,45 proc. (0,43 ct/kWh be PVM) daugiau: UAB 'Radviliškio šiluma' baigė grąžinti permoką už kurą - ji buvo taikoma 12 mėn. ir šilumos kainą mažino 0,39 ct/kWh, taip pat brangiau įsigijo kurą. UAB 'Raseinių šilumos tinklai' aptarnaujantiems vartotojams dėl didesnės biokuro kainos šiluma brango 8,78 proc. (0,44 ct/kWh be PVM).

Palyginus su sausio mėn., vasarį AB 'Šiaulių energija' vartotojams šiluma brango 1,6 proc. (2017 m. vasaris/2018 m. vasaris - kaina didėjo 7,77 proc.), AB 'Panevėžio energija' vartotojams šiluma brango 0,57 proc. (2017 m. vasaris/2018 m. vasaris - kaina didėjo 1,54 proc.), Vilniaus miesto vartotojams (dabar aptarnauja AB 'Vilniaus šilumos tinklai') šiluma brango 0,22 proc. (2017 m. vasaris/2018 m. vasaris - kaina didėjo 16,29 proc.), AB 'Klaipėdos energija' aptarnaujamiems vartotojams šiluma brango 0,19 proc. (2017 m. vasaris/2018 m. vasaris - kaina didėjo 11,91 proc.). AB 'Kauno energija' aptarnaujamiems vartotojams vasario mėn., palyginus su sausio mėn., šilumos kaina mažėjo 0,88 proc. (2017 m. vasaris/2018 m. vasaris - kaina didėjo 7,05 proc.).

Grafike pateikiamas centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas pagal Komisijos licencijuojamus šilumos tiekėjus. Skaičiai prie šilumos tiekėjo pavadinimo rodo, kokią dalį (proc.) kuro struktūroje sudaro atsinaujinantys energijos ištekliai, įvertinant tiek šilumos tiekėjo gaminamą, tiek iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamą šilumą, pagamintą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (žaliai pažymėti kuro dedamosios stulpeliai rodo, kad daugiau nei 50 proc. šilumos pagaminama iš atsinaujinančius energijos išteklių, rudai - daugiau nei 50 proc. šilumos pagaminama naudojant gamtines dujas).

[Attachment]