Umicore NV

05/20/2021 | Press release | Distributed by Public on 05/20/2021 01:40

Belangrijke spelers in de toeleveringsketen voor elektrische wagens testen Re|Source, een blockchainoplossing voor traceerbaarheid van kobalt van begin tot eind

Grote metaal- en mijnbouwbedrijven CMOC, Eurasian Resources Group (ERG) en Glencore in samenwerking met leverancier van batterijmaterialen Umicore, een toonaangevende batterijmaterialenfabrikant, en een wereldwijde pionier op het gebied van elektrische voertuigen testen ReISource, een oplossing om verantwoord geproduceerd kobalt te traceren van de mijn tot de batterij van de elektrische auto. Het pilootproject wordt getest in reële bedrijfsomstandigheden, van upstream kobaltproductiesites in de Democratische Republiek Congo (DRC) tot downstream productiesites voor elektrische voertuigen (EV). De piloot zal draaien tot eind 2021 en de uiteindelijke oplossing zal naar verwachting in 2022 worden uitgerold.

De oplossing, die gewaarborgd wordt door blockchaintechnologie, is een uniek partnerschap in de sector tussen grote spelers uit de toeleveringsketen van elektrische voertuigen met als doel duurzame praktijken te versnellen voor elke eenheid kobalt die wordt gedolven, verwerkt en gebruikt in eindproducten. Opgericht door CMOC, ERG en Glencore en gelanceerd in 2019, werd Re|Source later vervoegd door Umicore, evenals een batterij- en EV-bedrijf. Het is ontworpen met de directe inbreng van experten in verantwoordelijke bevoorrading en toelevering van alle deelnemende bedrijven, en speelt proactief in op de groeiende behoefte aan zichtbaarheid van de kobaltwaardeketen.

De samenwerking doorheen de hele keten tussen belangrijke spelers uit de kobaltindustrie die in de DRC werken, maakt gebruik van verschillende technologieën, waaronder blockchain en Zero-Knowledge Proofs, om digitale stromen te koppelen aan fysieke materiaalstromen ter plaatse. De baanbrekende oplossing wordt ondersteund door technologiestudio Kryha, die ervaring heeft met koolstofvoetafdruk en traceerbaarheid van metalen en bekend is van projecten met het World Economic Forum.

Om te voldoen aan de missie van de consortia om ervoor te zorgen dat al het kobalt dat in eindproducten wordt gebruikt duurzaam wordt gewonnen, integreert Re|Source een uitgebreide reeks industriële normen en raamwerken voor duurzame mijnbouw en bevoorrading, zoals ICMM, RMI, IRMA CIRAF1, Copper Mark en andere. De oplossing onderzoekt daarom ook hoe aspecten van de gerelateerde broeikasgasemissies langs de waardeketen kunnen worden getraceerd en bekendgemaakt.

Re|Source is niet alleen ontwikkeld door grote EV-toeleveringsbedrijven, maar ook door een brede groep van adviseurs uit de sector en belanghebbenden. Het weerspiegelt hun verwachtingen over alle aspecten van duurzaam aangekochte materialen en is ontworpen om te worden gebruikt door een brede groep van industriële spelers.

Re|Source heeft ook een directe link met het Battery Passport-project van de Global Battery Alliance (GBA), via ERG, Umicore, Glencore en andere Re|Source-pilootpartners, leden van de GBA. Het Battery Passport heeft tot doel de hele waardeketen om te vormen om de batterijproductie verantwoordelijker en duurzamer te maken. De aangesloten bedrijven zijn van mening dat deze projecten elkaar ondersteunen en samen de overkoepelende agenda van verduurzaming van de bredere toeleveringsketen van batterijen zullen verwezenlijken.

Marc Grynberg, CEO van Umicore: "Ik ben er trots op Re|Source te kunnen steunen bij de ontwikkeling van een technologische oplossing om de traceerbaarheid in de hele batterijsector te verzekeren. Umicore is al vele jaren een pionier in het bevorderen van een duurzame waardeketen door alleen batterijmaterialen aan te bieden met een gecertificeerde en ethische oorsprong. Vandaag delen we onze expertise binnen dit innoverende consortium en nemen we deel aan het pilootproject voor de ontwikkeling van traceerbaarheidstechnologie voor de hele sector, wat een belangrijke stap is in de richting van een duurzame waardeketen voor alle batterijen."

Ivan Glasenberg, CEO van Glencore: "Blockchain-technologie biedt ons een ongekende mogelijkheid voor traceerbaarheid in de toeleveringsketen. Via deze pilot ondersteunen we de ontwikkeling van dit hulpmiddel voor onze klanten die de herkomst van de kobalteenheden in hun producten willen begrijpen en aantonen. Traceerbaarheid alleen is echter niet voldoende, het moet deel uitmaken van een bredere inspanning van de sector om verbeteringen aan te brengen in de volledige toeleveringsketen van kobalt. Dit begint met verantwoordelijke sourcing compliance, bijvoorbeeld via RMI; het collectieve gebruik van bredere ESG-normen zoals CIRAF en ICMM; en het ondersteunen van de ambachtelijke en kleinschalige mijnbouw (ASM) in de Democratische Republiek Congo (DRC) sector via multi-stakeholder initiatieven zoals de Fair Cobalt Alliance (FCA)."

Sun Ruiwen, CEO van CMOC: "Re|Source is een zeer opwindende ontwikkeling in de wereldwijde batterij-industrie. Als wereldwijd toonaangevende producent van en handelaar in kobalt zetten CMOC en haar handelsfiliaal IXM zich in voor een verantwoorde winning, verwerking en gebruik van kobalt. Wij geloven dat dit initiatief de transparantie in de waardeketen zal helpen vergroten. Tegen de achtergrond van de wereldwijde energietransitie en de belofte van China om tegen 2060 koolstofneutraal te zijn, groeit de batterij-industrie snel. Een transparante en verantwoorde toeleveringsketen, waarin alle belanghebbenden met deze gezamenlijke inspanning worden samengebracht, zal de eindgebruikers meer vertrouwen geven in kobalt als grondstof."

Benedikt Sobotka, CEO van ERG en medevoorzitter van de Global Battery Alliance: "Eurasian Resources Group gaat er prat op wereldwijd een toonaangevende kobaltproducent te zijn, met de exploitatie van de op één na grootste standalone kobaltproductiefaciliteit met een ontwerpcapaciteit van 24 ktpa. Als onderdeel van onze voortdurende inspanningen om ervoor te zorgen dat kobalt op verantwoorde wijze wordt gewonnen en verwerkt, is een belangrijk aandachtspunt voor ERG de samenwerking met toonaangevende publieke en private organisaties om in te spelen op de groeiende batterijmarkt die de energietransitie en de koolstofarme economie aandrijft en die de grootste kooporder in de geschiedenis is. Het testen van de Re|Source-oplossing is een essentiële mijlpaal die ons een stap dichter brengt bij de ontsluiting van het aanzienlijke potentieel van batterijen, terwijl de transparantie en duurzaamheid van batterijmaterialen in de hele waardeketen wordt versterkt - ook een missie van de Global Battery Alliance, waarvan ERG een stichtend lid is."

Meer informatie over Re|Source is beschikbaar op www.re-source.tech.

1International Council on Mining and Metals (ICMM), Responsible Mining Index (RMI), The Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), The Cobalt Industry Responsible Assessment Framework (CIRAF)