Results

KD Group dd

08/09/2018 | Press release | Distributed by Public on 08/09/2018 04:54

Obvestilo o prejeti mednarodni bonitetni oceni

KD Group d.d., 9. avgust 2018
Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 136. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana (v nadaljevanju: družba) obvešča javnost, da je mednarodna bonitetna agencija FITCH Ratings za družbo KD Group d.d. ohranila kreditno bonitetno oceno »BB» in za družbo Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, bonitetno oceno finančne moči zavarovalnice »BBB-«. Ocena gibanja bonitetne ocene ostaja za družbo Adriatic Slovenica d.d. »Rating watch Positive«, medtem ko se je ta ocena za družbo KD Group d.d. spremenila in je sedaj »Rating watch Negative«.

Sprememba izgledov glede gibanja bonitetne ocene družbe KD Group d.d. je posledica pričakovane spremembe strategije družbe in skupine KD Group po zaključku postopka prodaje celotnega kapitalskega deleža v naložbi Adriatic Slovenica d.d.

To obvestilo bo od 9.8.2018 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav.

KD Group d.d.