Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia

10/28/2021 | Press release | Distributed by Public on 10/28/2021 08:50

ÜRO ja Aafrika Liidu koostöö on konfliktide ennetamisel Aafrikas ülioluline

Täna, 28. oktoobril toimus ÜRO Julgeolekunõukogus kõrgetasemeline virtuaalistung ÜRO ja Aafrika Liidu koostöö teemal, mida juhtis Keenia president Uhuru Kenyatta. Eestit esindas välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler Andres Rundu.

Eesti rõhutas istungil vajadust otsida võimalusi ÜRO ja Aafrika Liidu vahelise koostöö süvendamiseks, eriti konfliktide ennetamisel. "Inimõiguste kaitse, naiste ja noorte mõjuvõimu suurendamine ning kliimamuutustega võitlemine peavad olema ÜRO ja Aafrika Liidu ühisteks prioriteetideks - ainult nii on võimalik tagada püsiv rahu ja julgeolek Aafrikas ning ehitada üles kestlikud ühiskonnad. Kõigis neis valdkondades tuleks rohkem teha," rõhutas asekantsler Rundu.

Habras õigusriik ja nõrgad institutsioonid on peamine põhjus, mis takistab inimõiguste kaitsmist. "ÜRO ja Aafrika Liit peavad koos tegutsema, et tõsiste inimõiguste rikkumiste toimepanijad vastutusele võetaks," lisas Rundu.

Asekantsler tõstis esile ka Eesti osalemist erinevatel missioonidel Saheli piirkonnas ning tunnustas Aafrika Liidu ja teiste regionaalsete organisatsioonide kasvavat rolli rahutagamisel Aafrikas.

Eesti kahepoolne suhtlus Aafrika riikidega on viimasel aastakümnel märgatavalt tihenenud. Aafrika julgeoleku toetamise kõrval on Eesti jaoks olulisemad koostöövaldkonnad seotud digi- ja rohepöördega.

Lisainfo:

välisministeerium
avalike suhete osakond
[email protected]