Moment Group AB

11/27/2020 | News release | Distributed by Public on 11/27/2020 11:03

Moment Group säkrar fortsatt drift genom att tillföra rörelsekapital och lösa bolagets långsiktiga finansiering

HemnyheterMoment Group säkrar fortsatt drift genom att tillföra rörelsekapital och lösa bolagets långsiktiga finansiering

Moment Group säkrar fortsatt drift genom att tillföra rörelsekapital och lösa bolagets långsiktiga finansiering

Moment Group har löst tillförsel av likviditet och långsiktig finansiering genom en överenskommelse som innefattar lån, nedskrivning av obligationen, genomförande av en fullt säkerställd företrädesemission, en riktad nyemission av aktier samt en riktad nyemission av teckningsoptioner.

Publicerat27/11-2020

Den 13 november 2020 meddelade bolaget att Moment Groups ledning bedömer att den tidigare aviserade risken för att likviditetsbrist uppstår i mitten av fjärde kvartalet 2020 kvarstår. Som meddelats tidigare har intensiva förhandlingar med obligationsinnehavare, investerare och aktieägare förts för att säkerställa tillgången till rörelsekapital för att undvika den prognostiserade likviditetsbristen.

Bolaget kan nu meddela att en principöverenskommelse nåtts med en grupp av obligationsägare ('Obligationsinnehavarna'), som representerar en kvalificerad majoritet av bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationslån, med bolagets aktieägare Kenneth Engström, tillika styrelseledamot i bolaget, Engströms Trä i Brynje AB som kontrolleras av Kenneth Engström (Kenneth Engström och Engströms Trä i Brynje AB gemensamt 'Engströms'), Bo Wallblom, Lesley Invest AB som kontrolleras av Bo Wallblom (Lesley Invest AB och Bo Wallblom gemensamt 'Wallblom')och Verna Fastigheter AB ('Verna') som kontrolleras av styrelseledamöterna Hans Thyrén och Johan von Essen, gemensamt ('Majoritetsaktieägarna') representerande cirka 50,2 procent av bolagets totala antal aktier, samt med den externa investeraren Gelba Management AB ('Gelba').

- Det är fantastiskt att vi är i mål med en finansieringslösning som läker vår likviditetsbrist och att vi har finansiering för fortsatt drift. Men - hela finansieringslösningen förutsätter att vi fortsatt jobbar hårt med kostnads-besparingar och har framdrift i förhandlingar med leverantörer och hyresvärdar samt att myndigheterna infriar sina löften om fortsatta stödpaket så länge vi tvingas hålla våra arenor stängda. Våra verksamheter har genom myndigheternas restriktioner fortsatt de facto näringsförbud och vi har en tuff tid även framåt. Men vi finns kvar och vi kommer att jobba hårt för att vara framme i täten i takt med att vi tillåts öppna upp våra arenor igen och vi ser fram emot att få göra det vi brinner mest för - att skapa fantastiska upplevelser för alla våra gäster, säger Otto Drakenberg, VD/Koncernchef Moment Group.

Kontakt

Otto Drakenberg

tf VD/Koncernchef

[email protected] 0708-645504