Advenica AB (publ)

05/17/2018 | Press release | Distributed by Public on 05/17/2018 01:55

2,5 MSEK finsk order på Advenicas cybersäkerhet

Pressmeddelande

2018-05-17

2,5 MSEK finsk order på Advenicas cybersäkerhet

En organisation inom finska myndigheter vänder sig till Advenica för cybersäkerhetslösningar med hög assurans.

Advenicas stabila tillväxt i Finland fortsätter. Sedan kontoret i Helsingfors etablerades i slutet av 2016, har ett flertal finska kunder inom den offentliga sektorn valt den europeiska leverantören av certifierade krypto- och segmenteringsprodukter.

Den aktuella beställningen på produkter och ett serviceavtal kommer från en myndighet.

Ordervärdet uppgår till cirka 2,5 MSEK med leverans andra kvartalet 2018.

Marknaden har svarat mycket positivt på Advenicasnärvaro i Finland. Denna nya order visar återigen attdet finns ett konkret behov av våra unikahögassuranslösningar för att värna skyddsvärdinformation. Vi är stolta över att bidra till att uppgraderacybersäkerhet hos myndigheter.

Mikael Puska, CEO Advenica Oy

Branschens karaktär och omständigheter som rör leveransen och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Puska, CEO Advenica Oy, +358 (0)50 304 6160,[email protected]

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 08.45.

Pressmeddelande

2018-05-17

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer påwww.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet "ADVE". Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00,www.penser.se