Žemaitijos pienas AB

07/10/2018 | Press release | Distributed by Public on 07/10/2018 00:57

Dėl sudarytų sandorių vertybiniais popieriais

AB 'Žemaitijos pienas'
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl sudarytų sandorių vertybiniais popieriais

2018 m. liepos 05 d. sudarytas turto įkeitimo sandoris, kuriuo skolininkas UAB 'Baltic Holding' paskolinės prievolės užtikrinimo tikslais AB 'SEB bankas' naudai įkeitė 5 713 018 vnt. AB 'Žemaitijos pienas' valdomų paprastųjų vardinių akcijų, taip pat įkaito davėjai - Algirdas Pažemeckas ir Danutė Pažemeckienė (tais pačiais tikslais) įkeitė 14 014 581 vnt. bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdomas AB 'Žemaitijos pienas' paprastąsias vardines akcijas bei Algirdas Pažemeckas ir Danutė Pažemeckienė (tais pačiais tikslais) įkeitė 100 vnt. UAB 'Baltic Holding' paprastųjų vardinių akcijų. Įkeitimo sandoriu nėra nustatyta ypatingų sąlygų, išskyrus ribojimus atlikti paskesnius įkeitimus, perleisti nuosavybės ir valdymo teises ar kitokiu būdu apriboti teises į vertybinius popierius be išankstinio rašytinio AB 'SEB bankas' sutikimo. Įkaito davėjai turi teisę naudotis visomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis, kurias suteikia įkeistos akcijos.

Gintaras Keliauskas
Teisininkas
+ 370 444 22208