Statistical Office of The Republic of Slovenia

02/17/2017 | Press release | Distributed by Public on 02/17/2017 04:38

Cene storitev pri proizvajalcih v 4. četrtletju 2016 na četrtletni ravni višje za 0,1 %, na letni za 0,9 %

Cene storitev pri proizvajalcih v 4. četrtletju 2016 za 0,1 % višje kot v prejšnjem četrtletju

Cene storitev pri proizvajalcih so bile v 4. četrtletju 2016 povprečno za 0,1 % višje kot v 3. četrtletju 2016. Najbolj so se zvišale v dejavnostih pomorski promet (za 3,2 %) in oglaševanje in raziskovanje trga (za 1,4 %). Najbolj znižale so se v dejavnosti pravne in računovodske dejavnosti ter podjetniško in poslovno svetovanje in v dejavnosti zračni promet (v vsaki za 0,4 %).

Cene storitev pri proizvajalcih v 2016 za 0,9 % višje kot v 2015

Cene storitev pri proizvajalcih so se v letu 2016 v povprečju zvišale za 0,9 %. Gre za največje zvišanje po letu 2008, ko so se cene zvišale za 2,1 %. Najizraziteje so se zvišale v dejavnosti pomorski promet (za 13,2 %) in telekomunikacijske dejavnosti (za 8,0 %), najizraziteje znižale pa v dejavnosti obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti; obratovanje spletnih portalov (za 3,0 %).

Novo na portalu SI-STAT

Objavljene časovne vrste podatkov o indeksih cen storitev pri proizvajalcih v Sloveniji smo dopolnili s podatki za 4. četrtletje 2016.