HIM - Hydrometeorological Institute of Montenegro

12/20/2018 | News release | Distributed by Public on 12/20/2018 07:36

71 godina rada Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju

20. Dec 2018.

Na današnji dan 1947.godine, Vlada NRCG je donijela Uredbu o formiranju Hidrometeorološke službe u Crnoj Gori. Hidrometeorološka uprava je tokom godina mijenjala i dopunjavala nadležnosti i sektore rada, a sadašnji Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju formiran je u skladu sa Uredbom o organizaciji i radu državnih organa Vlade Crne Gore, 1. jula 2012. godine.


Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju se sastoji od 6 sektora, 2 odjeljenja i jedne službe, sa ukupno 135 sistematizovanih radnih mjesta. S obzirom na multidisciplinarnost sektora, aktivnosti koje se sprovede u sektorima ponaosob su različite, ali sa istim ciljem, da rezultati rada budu pravovremeni i pouzdani i na najbolji način odgovore brojnim zahtjevima, velikog broja korisnika.

Brojni nacionalni i međunarodni projekti doprinose daljem razvoju Zavoda i njegovih stručnih i tehničkih kapaciteta, pa je danas tokom press konferencije predstavljen jedan dio projekata koji su se sproveli tokom 2018. i koji će se sprovoditi u narednih par godina.

Jedan od projekata koji je danas predstavljen je 'Nepogode ne poznaju granice', čiji je cilj jačanje kapaciteta institucija i službi, koje se bave zaštitom i spasavanjem za smanjenje rizika od katastrofa, sa akcentom na zaštitu od poplava, kao i informisanje stanovništva o rizicima od poplava. Projekat u Crnoj Gori sprovode FORS Montenegro i Direktorat za vanredne situacije, a Zavod je dobio opremu za numeričku prognozu, koja će doprinijeti bržem i efikasnijem prognoziranju meteoroloških nepogoda. O projektu su govorili predstavnik FORS Montenegra i direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Luka Mitrović.

Brojni drugi projekti čekaju angažovanje stručnih službi Zavoda i njihovu realizaciju:

  • 'Upravljanje slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu', koji se sprovodi u CG, Srbiji, Bosni i Hercegovni, a finansira iz sredstava Svjetske banke;

  • IPA INTERREG projekta 'Rizik od suše u regionu Dunava', - nastavak realizacije IPA projekta 'Jačanje kapaciteta u cilju implementacije Okvirne direktive o vodama', koordinator projekta je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, dok je ZHMS jedan od korisnika;

  • Realizovan zajednički projekat CG, Srbije, Slovenije, Hrvatske i BiH 'Sava FFWS (Flood Forecasting and Warning System'), u saradnji sa Savskom komisijom, a pod finansijskim pokroviteljstvom Svjetske Banke. Rezultat projektnih aktivnosti je savremeni hidrološki model, koji će služiti za razvoj sistema upozorenja na moguće poplave u slivu rijeke Save;

  • 'Adaptacija na klimatske promjene u prekograničnom upravljanju rizikom od poplava za Zapadni Balkan', finansiran od strane njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, a realizovan od strane GIZ-a, sa ciljem poboljšanja prekograničnog upravljanja rizikom od poplava i bolje razmjene informacija i podataka između učesnika projekta;

  • IPA CBC Italija, Crna Gora i Albanija '3 WATCH OUT -trilateralni model civilne zastite', između Direktorata za vanredne situacije, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i ZHMS-a;

  • Nastavak realizacije IPA projekta 'Jačanje kapaciteta za upravljanje kvalitetom vazduha u Crnoj Gori', čiji cilj je formiranje moderne stanice za praćenje prekograničnog zagađenja vazduha prema EMEP programu.