Ministry of Agriculture and the Environment of the Republic of Slovenia

02/16/2017 | Press release | Distributed by Public on 02/16/2017 02:12

Minister Židan: 'Mladi ste največja dodana vrednost slovenskega kmetijstva'

16. 2. 2017

Minister mag. Dejan Židan je v svojem nastopu dejal, da je kmetijstvo ena od pomembnih gospodarskih panog, ki zagotavlja tudi javne storitve, posledično pa se javno financira za dobrobit vseh prebivalcev. V predstavitvi pogleda na kmetijstvo in njegovo prihodnost je minister izpostavil cilje, ki jim ministrstvo sledi. Med njimi je po njegovih besedah zelo pomembna prioriteta, da se denar iz kmetijskih skladov čimprej pripelje do kmetij, saj je to pomembno za njihov razvoj in napredek. Nadalje je izpostavil, da se ministrstvo trudi s svojimi aktivnostmi povečati potrošnjo oz. izboljšati povpraševanje po domačih prehranskih proizvodih. »Naš cilj je povečati izvozno usmerjenost prehranskega sektorja, da povečamo izvoz s sedanjega 25 % hrane, ki jo proizvedemo v Sloveniji in to nam uspeva«. Kmetije in podjetja po besedah ministra potrebujejo nove poti za prodajo izdelkov, saj s tem zmanjšajo odvisnost od večjih odkupovalcev, z novimi prodajnimi potmi pa lažje zagotavljajo svoj obstoj. Minister je opozoril tudi na pomen spremljanja odzivnosti slovenskih potrošnikov na lokalno hrano. »Trenutno je v Sloveniji okoli 70% ljudi, ki išče domači proizvod, naš cilj pa je najmanj 90% ter da je za to pripravljen plačati več«. Nadalje je minister opozoril tudi na aktivnosti, ki jih izvaja MKGP na področju reševanja težav znotraj verige v preskrbi s hrano. Slovenija po besedah ministra temu področju namenja veliko pozornost, skupaj s Češko pa je zelo aktivna pri pripravi EU zakonodajnega okvira, ki bi to področje primerno uredil. Mlade prevzemnike je minister še opozoril, da morajo biti mladi kmetje za poslovno uspešnost in stabilno delovanje pozorni na finančne vzvode, ki so jim na voljo. Pri tem je spomnil na več ukrepov in podpor, ki so namenjena in vedno več koriščena ravno pri mladih kmetih. Ob koncu je mag. Židan vse skupaj spodbudil, da se morajo zavedati svojih prednosti ter izkoristiti vsa znanja in možnosti, ki so jim na voljo. »Boste uspeli, če boste izkoristili vsa znanja, vendar se je potrebno prilagoditi in vztrajati«.

V imenu soorganizatorja dogodka - Kmetijsko gozdarske zbornice, je njen predsednik Cvetko Zupančič izpostavil, da je delo z mladimi kmeti prednostna naloga dela Javne službe kmetijskega svetovanja. Po njegovih besedah skušajo slediti potrebam mladih kmetov po svetovanju, ki so vse zahtevnejša. Temu sledijo tudi pri tehnološkem svetovanju, zato z mladimi kmeti delajo prek panožnih krožkov. Kmetijski svetovalci specialisti delajo v manjših skupinah z mladimi kmeti in skupaj z njimi iščejo rešitve pri tehnoloških in ekonomskih vsebinah pri posameznih panogah. Tudi na področju informiranja se trudijo promovirati poklic mlade kmeta, da je kmetijstvo lahko tudi poslovna priložnost za mlade.