Government of the Republic of Estonia

07/23/2020 | Press release | Distributed by Public on 07/23/2020 02:37

Valitsus pidas istungi, pressikonverentsil neli ministrit

Stenbocki maja, 23. juuli 2020 - Valitsus kiitis tänasel istungil heaks päevakorrapunktid 1, 3-5 ning 7-8.

Aruteluks avati päevakorrapunktid 2.1, 2.2 ja 6. Punktis 2.1 otsustas valitsus toetada tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõus (213 SE) toodud põhimõttelist lähenemist, kuid mitte konkreetset eelnõu. Päevakorrapunktis 2.2 otsustas valitsus toetada kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (208 SE) punkti 1 sõnastust ja tegi ettepaneku ka seda täiendada, teisi eelnõuga ette nähtud muudatusi valitsus ei toetanud.

Päevakorrapunkti 6 kiitis valitsus heaks osaliselt: heaks kiideti sihttoetuse eraldamine Tartu Ülikoolile, et käivitada reoveeanalüüsil põhinev COVID-19 eelhoiatuse seiresüsteem. Samuti toetas valitsus ettepanekut rahastada 160 000 euroga e-tunnistuste väljatöötamist.

Täiendava päevakorrapunktina esitas majandus- ja taristuminister Taavi Aas valitsuse istungile kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse eraldamist käsitleva ministri käskkirja eelnõu. Valitsus jätkab selle üle arutelu järgmisel nädalal.

Istungi kommenteeritud päevakord: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsuse-237-istungi-kommenteeritud-....

Valitsuse pressikonverents algab Stenbocki majas kell 12. Pressikonverentsil osalevad peaminister Jüri Ratas, siseminister Mart Helme, välisminister Urmas Reinsalu ja justiitsminister Raivo Aeg.

Valitsuse pressikonverentsi saab vaadata veebiülekandena reaalajas: https://www.youtube.com/ValitsuseUudised/live.