Results

Ministry of Economic Affairs and Communications of the Republic of Estonia

06/26/2020 | Press release | Distributed by Public on 06/26/2020 02:44

Riigid lõid saartevahelise roheenergia koostöövõrgustiku

14 Euroopa Liidu riiki ja Euroopa Komisjon sõlmisid ühiste kavatsuste leppe, millega luuakse koostööplatvorm edendamaks saarte üleminekut rohelisele energiale.

Leppele alla kirjutanud majandus- ja taristuministri Taavi Aasa sõnul on saartel endiselt probleemiks suur sõltuvus fossiilsetest kütustest ja sealsete elektriühenduste kvaliteet. 'Paljude saarte elanike sissetulekud sõltuvad turismist ning üha enam on turisti jaoks oluline roheline keskkond. Seega on mõistlik ühiselt parimad praktikad ellu viia, et saarte elujärge parandada,' lausus Aas.

Minister ütles, et oluline on esmajoones saartele panustada. 'Saared on autonoomsed ja tundlikud ökosüsteemid, mis vajavad erilist hoolt ja tähelepanu. Tuleb tagada, et energia oleks kohalikule kogukonnale võimalikult madala hinnaga ja ühendus stabiilne,' sõnas ta.

Aas tõi saarte hiljutistest positiivsetest arengutest välja Ruhnu saare ja eelmisel aastal valminud Muhu-Orissaare merealuse elektrikaabli. 'Ruhnus toodetakse täna juba üle poole elektrist tuulikutest ja päikesepaneelidest ning ka uus merekaabel Saaremaale parandas nii Saaremaa enda kui Hiiumaa varustuskindlust,' sõnas minister. Lisaks tunnustas Aas Saaremaad, kes plaanib palgata energiamajanduse nõuniku, et viia ellu saare rohepööre.

Ühiste kavatsuste lepe sõlmiti eesistujariigi Horvaatia eestvõtmisel ja on jätkuks 2017. aastal sõlmitud saarte algatuse deklaratsioonile. Saarte algatus sai alguse Puhta Energia paketist, mille eesmärk on edendada koostööd EL-is puhastele energiasüsteemidele üleminekul, sh saartel.

Leppele kirjutasid alla Euroopa Komisjon, Eesti, Horvaatia, Küpros, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Malta, Portugal, Hispaania ja Rootsi.