Results

Statistical Office of The Republic of Slovenia

07/27/2020 | Press release | Distributed by Public on 07/27/2020 02:39

Neto proizvodnja električne energije v juniju 2020 za 4 % manjša kot v juniju 2019

Proizvodnja električne energije v juniju 2020 za 4 % manjša kakor v juniju 2019

Neto proizvodnja električne energije je junija 2020 znašala 1.373 GWh in se je glede na maj 2020 povečala za 11 %, glede na junij 2019 pa zmanjšala za 4 %.

V primerjavi z junijem 2019 je bila proizvodnja v hidroelektrarnah junija 2020 za 11 % manjša, v termoelektrarnah za 5 % večja, v jedrski elektrarni je bila proizvodnja skoraj na enaki ravni kot junija 2019.

Poraba električne energije se je v juniju 2020 v primerjavi s prejšnjim mesecem povečala za 1 % in je znašala 1.021 GWh, medtem ko je v juniju lani ta znašala 1.163 GWh, kar je za 12 % več kot letos.

Večji proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledila tudi večja poraba goriv. Skupna poraba goriv je bila tako junija 2020 za 5 % večja kot junija 2019.

Junija 2020 smo uvozili 434 GWh, izvozili pa 765 GWh električne energije. V enakem obdobju lanskega leta sta bila uvoz za 42 % in izvoz za 21 % večja kot junija 2020.

Porast oskrbe z energenti v juniju 2020 glede na prejšnji mesec in padec glede na junij 2019

V juniju 2020 smo zaznali porast oskrbe pri vseh energentih, razen pri ekstra lahkemu kurilnemu olju, zemeljskemu plinu, ter pri dizelskem gorivu. Oskrbe pri teh treh spremljanih kategorijah so se v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšale za 49 %, 16 %, in 6 %.
Nadalje smo zabeležili porast oskrbe z rjavim premogom in lignitom za 64 %, črnim premogom in antracitom za 58 %, motornimi bencinom za 45 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 24 % in koksom za 6 %.

V primerjavi z junijem 2019 pa se je oskrba s petrolejskim gorivom za reaktivne motorje zmanjšala za 81 %, koksom za 32 %, utekočinjenim naftnim plinom za 21 %, drugimi naftnimi proizvodi za 21 %, motornimi bencinom za 14 %, dizelskim gorivom za 11 % in zemeljskim plinom za 8 %.