Jugopetrol AD

07/31/2018 | Press release | Distributed by Public on 07/31/2018 04:19

Rezultati I polovine 2018

U prvompolugodištu2018. godine, Jugopetrolje nastavio da ostvaruje svoju stratešku viziju vodeće naftne kompanije u Crnoj Gori, uprkos suočavanju s rastućom konkurencijom istagnirajućim tržištem goriva u Crnoj Gori.

Rezultati prodaje

Ukupna prodaja goriva u prvompolugodištu2018. godine ostala je nepromijenjena u odnosuna isti period prošle godine. Eko dizel je i dalje glavni proizvod sa 67% od ukupne prodaje.

I pored toga što je ukupna prodaja ostala na istom nivou od prošle godine, raspodjela posegmentima prodaje se promijenila, što se može vidjeti u grafikonima ispod:

U maloprodaji je prodato 4% manje u odnosu na isti period prošle godine.Na pad umaloprodaji su uticale tekuće planirane rekonstrukcije na maloprodajnoj mreži, zbog kojih jenekoliko benzinskih stanica bilo privremeno zatvoreno. Na smanjenje je takodje uticala ipovećana konkurencija.

Pomenuta smanjenja prodaje izazvana rekonstrukcijama benzinskih stanica su očekivana. Kompanija je odlučna da uspješno završi započeti projekat unapređenja svoje maloprodajne mreže stanica, koji će značajno poboljšati njen izgled i postaviti temelj budućeg rasta umaloprodaji.

Međunarodna prodaja je nastavila rast iz prethodne godine (+11%), podstaknuta porastombroja letova u Crnoj Gori i odlukama pojedinih kupaca da povećaju snadbijevanje gorivom uCrnoj Gori u odnosu na druge destinacije. Prodaja brodovima i jahtama je bila manja u odnosu naisti period prošle godine. Ovaj segment je karakterističan po sezonskom karakteru, gdje su prodaje van ljetnje sezone značajno manje i teže za predvidjeti. Povećanje prodaje se očekujeujulu i avgustu kao špicu turističke sezone. Jugopetrol nastavlja rast u međunarodnom segmentu i dobro je pozicioniran da iskoristi razvoj turizma u zemlji i povećani broj letova u budućnosti.

Prodaja komercijalnim i industrijskim potrošačima (C&I)porasla je za oko 7% u odnosu na istiperiod prošle godine. Jugopetrol AD je prvi izbor kad je u pitanju gorivo za komercijalne iindustrijske potrošače, sa dosljednošću i pouzdanošću koja karakteriše najveću naftnu kompaniju na crnogorskom tržištu. Poznajući potrebe potrošača tokomdugog niza godina, Jugopetrol je u stanju da garantujekoličinu i kvalitet isporučenih proizvoda, brzinu isporuke i vrhunske tehničke karakteristike ponuđenih rješenja.

Prodaja privatnim benzinskim stanicama se smanjila za 1% u odnosu na isti period prošle godine, uglavnom zbog povećane konkurencije od strane drugih preprodavaca. Nekoliko naših kupaca je ostvarilo značajno nižu prodaju, pogotovo na benzinskim stanicama blizu granice,

zbog razlike u cijenama goriva u susjednim zemljama.

Finansijski pokazatelji

Profitabilnost

H1 2018

H1 2017

H1 2016

H1 2015

Neto profitna marža %

4,8%

4,4%

4,8%

2,3%

EBITDA marža %

6,8%

6,7%

7,8%

4,9%

Bruto profitna marža %

16,2%

17,3%

21,1%

16,2%

Pokazatelji profitabilnosti su sepovećaliu odnosu na isti period u prethodnoj godini, uprkostome što su prodate količine goriva na istom nivou. Bruto rezultat je uvećan za 6% u odnosuna prošlu godinu, najviše zahvaljujući rastu u segmentuMeđunarodne prodaje. Dugoročnitrend jetakođe pozitivan i profitabilnost je značajno veća u odnosu na isti period 2015. godine. Troškovi poslovanja su smanjeni za 1% u odnosu na prošlu godinu.

Pokazatelji likvidnosti su konstantno na visokom nivou, sa pokazateljom tekuće likvidnosti većim od3.Visoke vrijednosti pokazatelja likvidnosti znače da je kompanija u kontinuitetu mogla da ispuni svoje kratkoročne obaveze bez ikakvih problema.

Jugopetrol ima izuzetno snažnu finansijsku poziciju,koja se odlikuje niskim koeficijentomzaduženosti i činjenicom da nema dugoročnog duga.

Operativni podaci

Jugopetrol je prethodne godine započeo projekat rekonstrukcije većinesvojih benzinskihstanica u cilju njihovog unapređenja, kako bi se osigurala usklađenost sa zakonskim zahtjevima. Nakon završene rekonstrukcije tri benzinske stanice u prethodnoj godini, u prvom polugodištu2018.godine su rekonstruisane još četiri, a u toku jerekonstrukcija na jošjednoj stanici.

Jugopetrolje jedina naftna kompanija u Crnoj Gori koja svojom maloprodajnom mrežom pokriva cijelu državu. Da bi zadržala poziciju lidera na tržištu i još više unaprijedila svojuponudu, kompanija planira umjereno proširenje svoje mreže u narednim godinama.U skladu s tim, nova benzinska stanicau Lapčićima je otvorena u junu 2018.godine, a još jedna se očekuje do kraja godine.

Početkom juna, Jugopetrol je lansirao "Ekonomy" platformuza svoja goriva. Održana jekonferencija za medije prilikom koje su predstavljene prednosti aditiviranog goriva. U istovrijeme započeta je opsežna marketinška kampanja na televiziji, internet i radiju.

Na kraju prvogpolugodišta2018. godine Jugopetrol je imao 105 zaposlenih, zašestmanje negou istom periodu prošle godine. Kao i prethodnih godina, kompanija je posvećena svojim zaposlenima i nastavlja da ulaže u njihov razvoj i edukaciju.

Jugopetrol i ove godine učestvuje u programu stručnog osposobljavanja, sa 12 zaposlenih pripravnika.

Korporativna društvena odgovornost

Kao društveno odgovorna kompanija, Jugopetrol je napravio velike korake kako bi produbio vezu sa zainteresovanim stranama, kako na internom tako i na eksternom nivou. Iz te namjere,korporativna društvenaodgovornost je evoluirala i razvila se do te mjere da javnost prepoznaje kompanijupo svojoj spremnosti da uzvrati društvu i udovolji raznim potrebamazainteresovanih strana.

Što se tiče konkretnih aktivnosti, fokus udrugoj polovini 2018. godineće bitina kampanjamapromocije bezbjedne vožnje, u kojima će Jugopetrol pokušati da edukuje javnost i podigne svijest o značaju bezbjedne vožnje.

Nastavljajući započetu praksu od prethodne godine, Jugopetrol će nastaviti programstipendiranja studenata iz Crne Gore za Master studije u Grčkoj.

Berzanski podaci

Akcije Jugopetrola su među najtraženijim na Crnogorskoj berzi. Tokom prvog polugodišta 2018. godine cijena akcije se kretala u rasponu između 11-12€ po akciji. Broj akcija je ostaonepromijenjen, a zarada po akciji u prvom kvartalu sepovećalau odnosu na prethodnu godinu zbogvećeprofitabilnosti u segmentuMeđunarodne prodaje.