Crnogorska komercijalna banka AD

04/28/2017 | News release | Distributed by Public on 04/28/2017 07:37

Obavještenje o promjeni Liste uslova

28.04.2017.

Poštovani klijenti, obavještavamo vas da će od 1. jula 2017. godine na snagu stupiti nova Lista uslova za debitne kartice fizičkih lica.Promjena se odnosi na promjene provizija za isplatu gotovine na bankomatima drugih banaka, kao i na isplatu gotovine na šalterima drugih banaka.Svi uslovi iz postojeće Liste uslova za debitne kartice fizičkih lica su važeći i njih možete naći na našem website-u, a prestaju da važe 1. jula 2017. godine kada na snagu stupa nova Lista uslova.

Novi uslovi za debitne kartice fizičkih lica, 01.07.2017.