Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

10/23/2019 | Press release | Distributed by Public on 10/23/2019 02:16

Na stretnutí Stredomorskej kontaktnej skupiny OBSE sa zúčastní štátny tajomník MZVEZ SR L. Parízek

V Tirane sa 24. a 25. októbra 2019 uskutoční výročná konferencia Stredomorskej kontaktnej skupiny (Mediterranean Contact Group, MCG) Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Slovenskú delegáciu na konferencii vedie štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a osobitný predstaviteľ pre predsedníctvo Slovenskej republiky v OBSE Lukáš Parízek.

Počas roka 2019 Stredomorskej kontaktnej skupine predsedá Albánsko, ktoré prevzalo predsedníctvo po Slovensku. Konferencie sa zúčastnia stredomorskí partneri pre spoluprácu Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Maroko a Tunisko a ázijskí partneri pre spoluprácu Afganistan, Austrália, Japonsko, Kórejská republika a Thajsko. Pozvaní sú predstavitelia inštitúcií OBSE, Parlamentného zhromaždenia OBSE a zástupcovia medzinárodných organizácií.

Konferencia v Tirane pod názvom The 25th Anniversary of the Mediterranean Contact Group: Achievements, Challenges, and Future Opportunities for the Partnership sa zameria na možnosti a spôsoby podpory spoločnej bezpečnosti v Stredomorí prostredníctvom dialógu a spolupráce. V tomto kontexte umožní konferencia viacrozmerný prístup, ktorý je konzistentný s uceleným konceptom bezpečnosti v rámci OBSE a reflektuje identifikované priority práce Stredomorskej kontaktnej skupiny počas predsedníctva Albánska v roku 2019.

Albánsko doteraz zorganizovalo 5 zasadnutí MCG. Posledné, šieste zasadnutie sa uskutoční ešte do konca roka 2019. Oblasti, ktoré zvolilo pre jednotlivé tematické zasadnutia, odzrkadľovali hlavné oblasti spolupráce s partnermi, ale aj dôležité oblasti z hľadiska bezpečnosti OBSE. Tematické oblasti zasadnutí sa zamerali na úlohu mladých v posilňovaní dialógu, spolupráce a bezpečnosti v regióne Stredomoria, otázky návratu zahraničných teroristických bojovníkov a ich rodín, posilnenie ekonomickej spolupráce so Stredomorím, posilnenie bezpečnosti prostredníctvom medzináboženského a kultúrneho dialógu a problematiku digitalizácie vo vzťahu k energetickej budúcnosti. Záverečné tematické zasadnutie v novembri sa sústredí na oblasť kybernetickej bezpečnosti.