CBS - Statistics Netherlands

01/21/2021 | Press release | Distributed by Public on 01/20/2021 23:34

Werkloosheid in december verder gedaald

De beroepsbevolking (alle werkenden en werklozen samen) groeide in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 10 duizend mensen per maand. Dat komt met name door een sterke toename van het aantal werkenden in oktober en november. In december hadden 4,1 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 5 duizend per maand gedaald.

Werkzame beroeps-bevolkingEmployed labour forceWerkloze beroeps-bevolking (ILO-definitie)Unemployed labourforce (ILO definition)BeroepsbevolkingLabour fourceNiet-beroepsbevolkingNot included in labourforceBevolking 15 tot 75 jaar,particuliere huishoudens(prognose)Population, 15 to 74 yrs,private households(forecast)Veranderingen beroepsbevolkingChanges in labour force composition

Werkloosheid in december gedaald

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator zijn mensen werkloos als ze geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. Dit cijfer heeft betrekking op de bevolking van 15 tot 75 jaar. Met 368 duizend werklozen in december was 3,9 procent van de beroepsbevolking werkloos. In november was dat 4,0 procent (378 duizend). Tussen maart en augustus nam het aantal werklozen met ruim 150 duizend toe. Vervolgens is de werkloosheid tot en met december met bijna 60 duizend gedaald.

2012 januari 486 292
2012 februari 482 299
2012 maart 487 296
2012 april 502 292
2012 mei 501 291
2012 juni 502 291
2012 juli 518 298
2012 augustus 517 304
2012 september 530 304
2012 oktober 539 310
2012 november 554 322
2012 december 572 340
2013 januari 589 369
2013 februari 601 377
2013 maart 619 380
2013 april 625 380
2013 mei 632 378
2013 juni 648 382
2013 juli 666 395
2013 augustus 670 399
2013 september 675 400
2013 oktober 680 408
2013 november 677 419
2013 december 687 438
2014 januari 691 460
2014 februari 699 460
2014 maart 692 454
2014 april 684 443
2014 mei 672 436
2014 juni 656 431
2014 juli 648 437
2014 augustus 637 430
2014 september 630 420
2014 oktober 632 419
2014 november 635 425
2014 december 643 441
2015 januari 645 458
2015 februari 633 455
2015 maart 626 443
2015 april 625 427
2015 mei 617 416
2015 juni 611 410
2015 juli 603 420
2015 augustus 604 420
2015 september 609 417
2015 oktober 616 421
2015 november 596 427
2015 december 588 446
2016 januari 574 465
2016 februari 581 469
2016 maart 574 470
2016 april 572 461
2016 mei 560 448
2016 juni 550 438
2016 juli 541 432
2016 augustus 521 427
2016 september 510 424
2016 oktober 502 420
2016 november 499 410
2016 december 482 412
2017 januari 480 419
2017 februari 473 416
2017 maart 463 415
2017 april 456 401
2017 mei 456 386
2017 juni 446 372
2017 juli 436 364
2017 augustus 426 362
2017 september 422 351
2017 oktober 404 343
2017 november 397 337
2017 december 395 330
2018 januari 380 335
2018 februari 367 330
2018 maart 357 327
2018 april 355 314
2018 mei 352 301
2018 juni 354 288
2018 juli 348 279
2018 augustus 353 278
2018 september 343 274
2018 oktober 337 269
2018 november 326 267
2018 december 329 263
2019 januari 329 279
2019 februari 312 274
2019 maart 307 268
2019 april 300 257
2019 mei 302 251
2019 juni 313 243
2019 juli 313 234
2019 augustus 321 237
2019 september 323 233
2019 oktober 323 233
2019 november 324 228
2019 december 302 223
2020 januari 284 241
2020 februari 274 240
2020 maart 273 250
2020 april 314 292
2020 mei 330 301
2020 juni 404 301
2020 juli 419 301
2020 augustus 426 292
2020 september 413 278
2020 oktober 406 278
2020 november 378 276
2020 december 368 286

UWV: WW nam in december toe

Eind december 2020 verstrekte UWV 286 duizend WW-uitkeringen, ruim 9 duizend uitkeringen meer dan de maand ervoor. Dat is een toename van 3 procent. In december nam vooral het maandelijks aantal WW-uitkeringen vanuit de sector bouw toe (25 procent). Dat is gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Ook vanuit een andere seizoengevoelige sector was er een toename, namelijk de landbouw (14 procent). Daarnaast steeg het aantal WW-uitkeringen vanuit de uitzendbedrijven (10 procent) en de horeca en catering (10 procent). De horeca en de uitzendbranche zijn twee van de sectoren die flink geraakt worden door de contactbeperkende maatregelen om de coronapandemie in te dammen.

UWV: in 2020 sterke stijging onder jongeren

In vergelijking met december 2019 nam het aantal WW-uitkeringen met 28 procent toe. In alle leeftijdsklassen was een toename van het aantal uitkeringen zichtbaar ten opzichte van vorig jaar. Bij de jongeren onder de 25 jaar steeg het aantal WW-uitkeringen verreweg het meest: van 9,1 duizend eind 2019 naar 19,5 duizend eind 2020. Een toename van 114 procent.

Daling aantal werklozen

De daling van het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en niet-beroepsbevolking. Het onderstaande schema laat die stromen zien.

Niet-beroepsbevolkingWerkzameberoepsbevolkingWerklozeberoepsbevolkingZijn nietmeer opzoek naarwerkStoppen metwerken enverlaten dearbeidsmarktTreden toeen vindendirect een baanGaan opzoek naarwerkWordenwerkloosVindeneen baanStromen tussen arbeidspositiesSeizoengecorrigeerd; verandering t.o.v. drie maanden eerderInactivelabour forceActivelabour forceUnemployedlabour forceNo longerseeking workQuit work, leftlabour marketEnteredlabour market,found workStarted seekingworkBecameunemployedFoundworkLabour market flowsSeasonally adjusted; changes relative to 3 months previously

In december waren 368 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in september, waren er 413 duizend werklozen. In deze periode nam het aantal werklozen dus met 45 duizend af (gemiddeld 15 duizend per maand). Dit kwam enerzijds doordat meer werklozen een baan vonden (van werkloos naar werkzaam) dan er werkenden een baan verloren en werkloos werden (van werkzaam naar werkloos). Per saldo daalde het aantal werklozen hierdoor met 28 duizend in de afgelopen drie maanden.

Anderzijds daalde het aantal werklozen ook doordat minder mensen op zoek gingen naar werk zonder direct resultaat (van niet-beroepsbevolking naar werkloos) dan er stopten met zoeken en/of niet beschikbaar waren (van werkloos naar niet-beroepsbevolking). De werkloosheid daalde hierdoor per saldo met 17 duizend personen.