Results

Government of Sweden

01/26/2021 | Press release | Distributed by Public on 01/26/2021 06:50

Läkemedelsverket får ytterligare 24,6 miljoner kronor

Läkemedelsverket har med anledning av covid-19 intensifierat arbetet med att säkra tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter. Det är angeläget att detta arbete kan fortsätta. Regeringen förstärker därför myndigheten med ytterligare 24,6 miljoner kronor under 2021.

Läkemedelsverket kommer bland annat att få i uppdrag att ta fram ett informationssystem som visar en nationell lägesbild för tillgång och efterfrågan på läkemedel och som ger överblick över lagerstatus, förskrivning och försäljning av läkemedel. Myndigheten kan därigenom förstärka sitt arbete att bedöma risker och behov av förebyggande åtgärder för att minska risken för att det uppstår regionala läkemedelsbrister i vården eller på öppenvårdsapotek.

Att ta fram ovan nämnt informationssystem är också angeläget för att kunna dela information med EMA och andra medlemsstater inom EU.

Regeringen avser att avsätta ytterligare 24,6 miljoner kronor under 2021. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.