Parlamentul Republicii Moldova

03/29/2024 | Press release | Distributed by Public on 03/29/2024 09:14

Parlamentul a organizat consultări publice la proiectul de modificare a legislației în domeniul educației

Chișinău, 29 martie 2024- Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a organizat o rundă de consultări publice asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul educației. La consultări au participat deputați, reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, Federației Sindicale a Educației și Științei, Avocatului Poporului, UNICEF, reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale din domeniul protecției drepturilor copiilor, cadre didactice și manageriale.<_o3a_p>

Discuțiile au vizat în mod special propunerile legislative care se referă la introducerea unor sancțiuni în cazul manifestării unui comportament agresiv și violenței elevilor în școlile din Republica Moldova atât în relația cu colegii, cât și cu profesorii. Potrivit reprezentanților Ministerului Educației și Cercetării, necesitatea introducerii unor astfel de sancțiuni în legislație rezultă din numărul îngrijorător al cazurilor înregistrate tot mai frecvent în școli. Aceste sancțiuni vor servi drept instrument ce va contribui la crearea unui mediu sigur în instituțiile de învățământ. Autorii au mai propus să fie completat Codul Educației cu prevederea ce conferă dreptul personalului didactic, științifico-didactic și științific de a beneficia de asistență psihologică, în cazul în care a fost victima unei situații de violență. <_o3a_p>

În cadrul consultărilor au fost prezentate o serie de exemple ale altor țări privind modul de reglementare în cadrul legal a sancționărilor pentru acțiunile de violență în școli. În legislația unor țări sunt prevăzute, în cazul acțiunilor de violență în școală, măsuri precum suspendarea elevului pe о durată limitată de timp, preavizarea cu privire la posibilitatea exmatriculării, repararea prejudiciului material cauzat instituției de învățământ, exmatricularea din liceu fără drept de reînscriere ulterioară în aceeași instituție etc.<_o3a_p>

"Trebuie să avem asigurate prevederi care, pe de-o parte, să nu știrbească drepturile copiilor la o educație de calitate și, pe de altă parte, să creeze un cadru sigur în care toată lumea să se simtă bine și să participe la procesul educațional", a spus președinta Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, Liliana Nicolaescu-Onofrei.<_o3a_p>

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a invitat participanții la discuție să contribuie la îmbunătățirea proiectului de lege pe parcursul următoarelor săptămâni, astfel ca, în varianta prezentată Parlamentului pentru aprobare în a doua lectură, să existe reglementări echilibrate, axate pe rezolvarea problemelor reale și care să contribuie la crearea unui mediu sigur de învățare în școală, atât pentru elevi, cât și pentru profesori. <_o3a_p>

Amintim că, recent, Parlamentul a votat în prima lectură inițiativa legislativă pusă în discuție care reglementează printre altele: măsurile de sporire a accesului la educație în mediul rural, prin oferirea de alocații pentru părinții sau reprezentanții legali ai elevilor din instituțiile publice de învățământ general cu un număr mai mic de 50 de elevi, desemnate de către Ministerul Educației și Cercetării, care decid înscrierea elevului în altă instituție publică de învățământ primar sau secundar general, precum și prin oferirea de alocații cadrelor didactice din aceste școli mici, în condițiile încadrării într-o altă instituție de învățământ primar sau secundar general; asigurarea transparenței în utilizarea resurselor financiare în instituțiile de învățământ, combaterea violenței în școli, promovarea alimentației sănătoase a copiilor în instituțiile școlare și monitorizarea transportului școlar. Respectivele prevederi sunt menite să asigure un mediu educațional care să crească nivelul performanțelor și să asigure respectarea drepturilor și a nevoilor elevilor și a cadrelor didactice.toase a copiilor în instituțiile școlare și monitorizarea transportului școlar. Respectivele prevederi sunt menite să asigure un mediu educațional care să crească nivelul performanțelor și să asigure respectarea drepturilor și a nevoilor elevilor și a cadrelor didactice.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova