Universitatea Babes-Bolyai

03/09/2022 | Press release | Distributed by Public on 03/09/2022 01:29

UBB a implementat proiectul „ Dezvoltarea infrastructurii cloud a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca pentru realizarea unui sistem integrat de management academic și suport[...]

Universitatea Babeș-Bolyai, în calitate de Beneficiar, finalizează implementarea proiectului cu titlul "Dezvoltarea infrastructurii cloud a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca pentru realizarea unui sistem integrat de management academic și suport decizional bazat pe Big&Smart Data - SmartCloudDSS (SMIS2014+: 124155)", finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Acţiunea - 1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale, Tip de proiect: PROIECTE DE TIP CLOUD și DE INFRASTRUCTURI MASIVE DE DATE - regiuni mai putin dezvoltate (fără BI), Denumire apel proiecte - POC/398/1/1/Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicaţii ştiinţifice şi baze de date europene si internaţionale.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea capacității de cercetare în domeniul analizei, managementului și securității datelor de mari dimensiuni în scopul ridicării nivelului de competitivitate științifică pe plan național și internațional a Universității Babeș-Bolyai, prin modernizarea infrastructurii cloud existente și prin realizarea unui sistem integrat de management academic și suport decizional bazat pe Big&Smart Data.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

OS1: Creșterea cu 45% a capacității de procesare a infrastructurii de calcul existente la nivelul UBB și dublarea capacității de stocare a infrastructurii cloud existente pentru a permite procesarea big data, prin achiziționarea de echipamente hardware și licențe software specifice;

OS2: Îmbunătățirea suportului decizional pentru managementul academic cu accent pe componenta de management al competențelor prin dezvoltarea unui Sistem Integrat bazat pe tehnologii semantice;

OS3: Creșterea atractivității UBB pentru colaborări științifice prin realizarea unei componente de publicare a informațiilor privind expertiza științifică disponibilă în universitate;

OS4: Îmbogățirea stadiului cunoașterii din sfera metodelor de inginerie software, prin definirea unei metode inovatoare bazată pe tehnologii semantice și un ciclu de dezvoltare agilă bazată pe tehnici de reprezentare a cunoștințelor și integrare semantică;

OS5: Creșterea vizibilității pe plan internațional a cercetării științifice în domeniul analizei, managementului și securității datelor de mari dimensiuni efectuate de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca prin diseminarea rezultatelor proiectului la patru conferințe europene și o conferință globală, cu publicarea rezultatelor în volumele conferințelor.

Activitățile propuse în cadrul proiectului au fost planificate astfel încât să contribuie la realizarea obiectivului general și a celor specifice.

Au fost obținute următoarele rezultate și indicatori:

Rezultate:

  • 1 Sistem de calcul de înaltă performanță (HPC Cloud) instalat și pus în funcțiune;
  • 15 laptopuri achiziționate;
  • 1 Licență Sistem de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD) de tip graf (NoSQL instalată; 16 licențe de virtualizare instalate; 1 Licență software management virtualizare instalată;
  • 1 Sistem Integrat de Suport Decizional şi Management Academic dezvoltat;
  • 4 locuri de muncă de asistent de cercetare cu ½ norma create;
  • 8 participări la conferințe internaționale realizate.

Indicatori:

  • Echipamente IT în valoare de peste 100.000 euro achiziționate pe proiect: 1;
  • Aplicații dezvoltate folosind tehnici pentru infrastructuri masive de date (Big Data): 1;
  • Cercetare, inovare: Număr de noi cercetători în entitățile care beneficiază de sprijin: 0,727;
  • Articole științifice: 8.

Valoarea totală a proiectului este de 5.032.844,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 5.000.000,00 lei (Cofinanțare publică: 4.250.000,00 lei FEDR și 750.000,00 lei bugetul de stat).

Perioada de implementare a proiectului a fost de 23 de luni, respectiv între data 16.04.2020 și data 15.03.2022.

Proiect este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Informații suplimentare se pot obține la: Universitatea Babeș-Bolyai (str. Mihail Kogălniceanu, nr.1, cod poștal 400084), telefon: 0264/405.300, fax 0264/591.906, e-mail: [email protected].