Ministarstvo ekonomskog razvoja

25/08/2023 | Press release | Distributed by Public on 25/08/2023 10:29

STO kurs „Advanced Workshop on Agriculture Notifications“ 3 – 5. oktobar 2023 (virtuelno) Septembar 2024 (lično - Ženeva, Švajcarska)

Published on: Aug 25, 2023 10:25 AM Author: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

STO kurs "Advanced Workshop on Agriculture Notifications"

3 - 5. oktobar 2023 (virtuelno)

Septembar 2024 (lično - Ženeva, Švajcarska)

Sekretarijat Svjetske trgovinske organizacije (STO) organizuje napredni kurs "Advanced Workshop on Agriculture Notifications" , koji će se održati u dvije faze. Prva faza kursa će se održati virtuelno od 3 - 5. oktobar 2023. Druga faza podrazumijevaće lično učešće planirano tokom septembra 2024.

Kandidati (državni službenici Crne Gore) koji ispunjavaju uslove definisane od strane Sekretarijata, potrebno je da dostave prijavu sa pratećim dokumentima (biografijom i kopijom pasoša) Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, na sledeću mejl adresu: [email protected]najkasnije do 1. septembra 2023, a kako bi u roku bio distribuiran zvaničnim diplomatskim kanalima. Napominjemo, da aplikacioni formular mora biti popunjen i potpisan od strane kandidata i resora koji ga imenuje, a nakon čega će isti biti dostavljen Sekretarijatu STO uz notu Misije Crne Gore u Ženevi.

Samo državni službenici koji ispunjavaju zahtjeve iz pozivnog pisma biće uzeti u obzir u procesu selekcije od strane STO Sekretarijata.

Dokumenta vezana za prijavu:

  • Pozivno pismo
  • Formular za prijavu
  • Nacrt programa