Boksit AD Milici

02/12/2024 | News release | Distributed by Public on 02/12/2024 02:57

12.02.2024. Dopis ATV Banja Luka

12.02.2024. Dopis ATV Banja Luka

ALTERNATIVNA TELEVIZIJA
BANJA LUKA

Gospodo,

Iako imam ozbiljnih razloga da sa Vama ne komuniciram, na Vaš poziv, dana 10.02. ove godine, prihvatio sam razgovor, po pitanju statusa Obdaništa u Milićima.

Šaljući Vam Ugovor o prenosu zgrade "Dječijeg obdaništa", bez nadoknade, zaključen 13. jula 1999. godine, sa Opštinom Milići, želim time da potvrdim ono što sam Vam saopštio i putem telefona i da demantujem nebuloze, koje načelnik Opštine Milići, Marko Savić, ne iz neznanja, već iz određenih razloga, plasira u javnosti, i ne samo kada je u pitanju dotično Obdanište, već i određena druga imovina, koja je u vlasništvu Kompanije "Boksit", grubo me vrijeđajući, iznoseći neistine, na moj račun, zbog čega sam bio prinuđen da podnesem, protiv njega, i krivičnu prijavu.

Kao što se iz Ugovora vidi, prije 25 godina, odnosno prije nego što je završen proces privatizacije Kompanije "Boksit", Obdanište je prenešeno, kao objekat, Opštini.

Dotično Obdanište izgradila je Kompanija "Boksit" 1982. godine, za kapacitet od 140 djece. Troškove funkcionisanja Obdaništa, uključujući i plate zaposlenih, sve do momenta prenošenja Opštini, snosila je Kompanija "Boksit".

Kao što vidite, "Ako laže koza, ne laže rog".

Prilog:Ugovor o prenosu objekta bez naknade.

P.S. Očekujem da ćete ovo moje pismo u cjelosti objaviti.

Pozdrav,

Predsjednik Kompanije i
Grupacije "Boksit"
mr Rajko Dukić


<- Povratak na prethodnu stranu

12.02.2024. Dopis ATV Banja Luka

ALTERNATIVNA TELEVIZIJA
BANJA LUKA

Gospodo,

Iako imam ozbiljnih razloga da sa Vama ne komuniciram, na Vaš poziv, dana 10.02. ove godine, prihvatio sam razgovor, po pitanju statusa Obdaništa u Milićima.

Šaljući Vam Ugovor o prenosu zgrade "Dječijeg obdaništa", bez nadoknade, zaključen 13. jula 1999. godine, sa Opštinom Milići, želim time da potvrdim ono što sam Vam saopštio i putem telefona i da...
opširnije

12.02.2024. TRAŽILI STE, GLEDAJTE

Nakon što vlastodršci, ukidajući nam regresirano gorivo, blok tarifu, ostavljajući nas bez trupaca, bez posla u Milićima, kada je u pitanju naša građevinska operativa, intervencijama da nam se oduzme koncesija na eksploataciju rude, kao i prema Fabrici da ne kupuju naš boksit, putem naručenih inspekcija itd., da nam onemoguće da normalno poslujemo, a mi smo nešto slično kao i Rusija, što više sankcija to radimo bolje, krenuli su...
opširnije

07.02.2024. Odgovor na dopis ŠG Milići

JPŠ ŠUME REPUBLIKE SRPSKE
ŠG "MILIĆI" MILIĆI
n/r V.D. Direktora Zorana Kipića

Poštovani gospodine Kipić,

Očigledno da moje pismo, od 05.02. ove godine, sa naslovom Umovanje zdravog razuma ili "Ko će kome ko svoj svome" nisi razumio, odnosno suštinu i poruku istoga. Preporučujem Ti, ako imaš vremena, da ga detaljno analiziraš. Nigdje nisam rekao ništa loše, kada su u pitanju...
opširnije

05.02.2024. UMOVANJE ZDRAVOG RAZUMA ILI "KO ĆE KOME KO SVOJ SVOME"

Kada je prije desetak godina, u stečaju, putem Suda, za milion konvertibilnih maraka, kupljena propala, devastirana i opljačkana pilana "6. avgust" Milići, računalo se da neće biti problema da se što racionalnije i uspješnije valorizuje šumsko bogatstvo, kao lokalni zanovljivi prirodni resurs, te da se proizvodnjom određenih roba za potrebe tržišta, zaposli što veći broj domaćeg stanovništva, prevashodno računajući i na žensku populaciju.

Imalo se u vidu...
opširnije

30.01.2024. Usklađivanje plata-zarada

S obzirom da je, Odlukom Vlade, povećana minimalna plata, sada iznosi 900,00 KM, a u pitanju su jednostavniji poslovi, na kojima rade lica sa manjim kvalifikacijama, te da bi se uskladile plate, odnosno zarade zaposlenim, koji imaju veći stepen kvalifikacije i obavljaju složenije poslove, osnovna plata uvećava se, linearno 10 %, počevši od 01. januara, ove godine, s tim što će primanja zavisiti od ostvarenih radnih rezultata...
opširnije

Starije vijesti