IFC - International Finance Corporation

03/20/2023 | Press release | Distributed by Public on 03/20/2023 05:00

Intensificarea investițiilor sectorului privat în sectoarele cheie, vitală pentru creșterea economică a R. Moldova: IFC și Banca Mondială

Chișinău, R. Moldova, 20 martie, 2023-Accelerarea reformelor și stimularea dezvoltării sectorului privat în sectoarele economice cheie sunt esențiale pentru îmbunătățirea competitivității și productivității R. Moldova, potrivit unui nou raport al IFC și Băncii Mondiale. Țara trebuie să ia un sir de măsuri pentru a face față provocărilor economice fără precedent, cauzate de invazia Rusiei în Ucraina.

Diagnosticul sectorului privat al Moldovei (DSP) -primul de acest gen în țară- are drept scop sprijinirea guvernului prin identificarea principalelor constrângeri pentru creșterea economică și a sectoarelor care pot optimiza potențialul sectorului privat din R. Moldova. Studiul recomandă adoptarea de reforme care să consolideze guvernarea și să creeze capital, abordând în același timp blocajele pentru creșterea investițiilor private specifice fiecărui sector.

R. Moldova se numără printre țările cele mai afectate de invazia Rusiei în Ucraina. Ținând cont de o serie de factori-inflație înalta, afluxul de refugiați, amenințări la adresa securității energetice și perturbări majore ale comerțului internațional-se așteaptă ca produsul intern brut (PIB) al țării să scadă cu 5.9% în 2022 în comparație cu anul 2021.

În acest context, este esențială deblocarea potențialului sectorului privat, introducerea de noi tehnologii digitale, dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare durabile, precum și conectarea R. Moldova cu piețele de export, inclusiv Uniunea Europeană (UE). Sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM-uri) este esențială. Piatra de temelie a economiei locale, ÎMM-urile reprezentau 98,4% din totalul întreprinderilor înregistrate în 2021, generând 48% din PIB-ul țării. Conform DSP, accesul limitat la finanțare se numără printre principalele constrângeri pentru întreprinderile mici, cu un deficit de finanțare de 14% din PIB.

Totuși, cu o infrastructură de creditare modernă, un acces mai bun la serviciile financiare digitale și un registru de garanții mobiliare modernizat, sectorul poate ajuta țara să iasă din criza economică.

"Invazia Rusiei în Ucraina a dat o lovitură dură economiei R. Moldova, dar țara poate reveni pe traiectoria de creștere și poate ieși din criza mai puternică prin adoptarea reformelor necesare", a declarat Lisa Kaestner, manager regional al IFC pentru Moldova și Ucraina. "Construirea unui sector privat robust și îmbunătățirea accesului la piețele UE vor oferi oportunități pentru multe sectoare, atrăgând investiții interne și internaționale și asigurând în același timp dezvoltarea pe termen lung."

În condițiile în care rutele de transport de marfă sunt blocate de invazia Rusiei în Ucraina, îmbunătățirea conectivității portuare și rutiere între R. Moldova și România va fi esențială, menționează DSP. În plus, asigurarea comerțului și securizarea lanțurilor de aprovizionare, precum și armonizarea cadrelor de reglementare în domeniul comerțului și al logisticii cu standardele UE vor contribui la diversificarea exporturilor și la îmbunătățirea accesului la noi piețe. Reducerea dominației întreprinderilor de stat va asigura și mai mult condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi, aducând mai multe investiții private pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare. În unele cazuri, aceasta ar putea include pregătirea întreprinderilor de stat pentru privatizare.

Având în vedere întreruperile continue ale aprovizionării cu gaze, exacerbate de invazia Rusiei în Ucraina, DSP recomandă reevaluarea politicii energetice a țării pentru a diversifica mixul energetic-în special prin valorificarea potențialului de energie solară și eoliană-și de a dezvolta proiecte de scară mare competitive ca cost, pentru a atrage mai mulți investitori din sectorul privat.

"Luând în considerare seria recentă de crize în curs, R. Moldova trebuie să găsească modalități rapide și eficiente de a se redresa după șocuri și de a reveni pe calea reformelor și a dezvoltării", a declarat Inguna Dobraja, Directoarea de țară a Băncii Mondiale pentru Moldova. "În acest sens, primul Diagnostic al sectorul privat din R. Moldova vine să sprijine guvernul prin identificarea principalelor constrângeri de dezvoltare și a sectoarelor care pot debloca potențialul sectorului privat din R. Moldova, un element-cheie în acest proces de redresare."

DSP identifică, de asemenea, alte sectoare potențiale- agricultura, informația și tehnologia și externalizarea proceselor de afaceri, precum și centrele de servicii partajate- care pot genera mai multe venituri și pot stimula dezvoltarea în R. Moldova.

Activitățile de investiții și consultanță ale IFC în R. Moldova, aliniate la Cadrul de parteneriat cu țara al Băncii Mondiale, vor viza sectoarele și domeniile de reformă evidențiate în DSP. Scopul este de a ajuta guvernul să prioritizeze acțiunile de sprijinire a tranziției țării către un nou model de creștere, mai durabil și mai incluziv.

Versiunea integrală a DSP pentru R. Moldova poate fi descărcată aici.

Despre Diagnosticul sectorului privat (DȚSP) al tarii

Diagnosticele sectorului privat al tarii efectuate de Grupului Băncii Mondiale au ca scop identificarea sectoarelor în care soluțiile sectorului privat pot crea sau extinde piețele și pot contribui substanțial la impactul asupra dezvoltării. Diagnosticele utilizează o abordare structurată pentru a analiza sectoarele cheie cu potențial nerealizat al sectorului privat din fiecare țară, pentru a selecta câteva sectoare pentru o analiză mai aprofundată și pentru a face recomandări de acțiune politică. Analizele sectoriale, realizate cu o contribuție semnificativă din partea echipelor din cadrul Grupului Băncii Mondiale și a partenerilor externi, inclusiv a guvernelor, oferă informații valoroase cu privire la provocările și oportunitățile de a mobiliza mai bine sectorul privat pentru a atinge obiectivele de dezvoltare. DSP se aliniază la abordarea Grupului Băncii Mondiale "Maximizarea finanțării pentru dezvoltare" (MFD), care se orientează către soluții din sectorul privat pentru a atinge Obiectivele de dezvoltare durabilă 2030.

Despre IFC

IFC-membră a Grupului Băncii Mondiale-este cea mai mare instituție de dezvoltare global, axată pe sectorul privat de pe piețele emergente. Activăm în peste 100 de țări, folosindu-ne capitalul, expertiza și influența pentru a crea piețe și oportunități în țările în curs de dezvoltare. În anul fiscal 2022, IFC a alocat o sumă record de 32,8 miliarde de dolari SUA companiilor private și instituțiilor financiare din țările în curs de dezvoltare, valorificând puterea sectorului privat pentru a pune capăt sărăciei extreme și pentru a stimula prosperitatea comună, în timp ce economiile se confruntă cu impactul crizelor globale care se agravează. Pentru mai multe informații, accesați www.ifc.org.

Despre Banca Mondială

Banca Mondială oferă finanțare, cunoștințe globale și un angajament pe termen lung de a ajuta țările cu venituri mici și mijlocii să elimine sărăcia, să obțină o creștere durabilă și să investească în oportunități pentru toți. Banca Mondială cuprinde Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), cea mai mare bancă de dezvoltare din lume, și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID), una dintre cele mai mari surse de finanțare pentru cele mai sărace țări din lume. Împreună cu celelalte instituții ale Grupului Băncii Mondiale, precum și cu parteneri din sectorul public și privat, contribuim la găsirea de soluții la provocările globale ale secolului XXI în toate sectoarele majore de dezvoltare. O lume în care nimeni nu trăiește în sărăcie și în care fiecare are șansa unei vieți mai bune este in puterea noastră. Pentru mai multe informații, accesați: www.worldbank.org.

Rămâneți conectați:

www.facebook.com/IFCwbg
www.twitter.com/IFC_org
www.youtube.com/IFCvideocasts
www.ifc.org/SocialMediaIndex
www.instagram.com\ifc_org

Notă: Evaluările tehnice incluse în raport se bazează pe cele mai recente informații disponibile la momentul elaborării și nu reflectă pe deplin impactul invaziei rusești în Ucraina și al evoluțiilor mai recente care afectează economia mondială.