ECOFIN - Economic and Financial Affairs Council

12/13/2022 | Press release | Distributed by Public on 12/14/2022 06:09

Acțiunile UE în domeniul climei: s-a ajuns la un acord provizoriu privind mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon (CBAM)

  • Consiliul UE
  • Comunicat de presă
  • 13 decembrie 2022
  • 05:55

Acțiunile UE în domeniul climei: s-a ajuns la un acord provizoriu privind mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon (CBAM)

Negociatorii Consiliului și ai Parlamentului European au ajuns la un acord cu caracter provizoriu și condiționat privind mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon (CBAM). Acordul trebuie să fie confirmat de ambasadorii statelor membre ale UE și de Parlamentul European și să fie adoptat de ambele instituții înainte să devină definitiv.

Mă bucur foarte mult că am ajuns astăzi la acest acord. Mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon reprezintă o componentă esențială a acțiunilor noastre în domeniul climei. Acesta promovează importul în UE al bunurilor produse de către întreprinderi din țări terțe care îndeplinesc standardele climatice ridicate aplicabile în cele 27 de state membre ale UE. Se va asigura astfel un tratament echilibrat al acestor importuri, iar partenerii noștri din întreaga lume vor fi încurajați să se alăture eforturilor UE în domeniul climei.

Jozef Síkela, ministrul ceh al industriei și comerțului

Acest acord provizoriu depinde de anumite aspecte care sunt relevante pentru CBAM, dar care trebuie prevăzute în alte acte legislative, aflate încă în curs de negociere. Președinția Consiliului consideră că Regulamentul privind CBAM poate fi adoptat în mod formal numai după ce elementele relevante pentru CBAM sunt soluționate în alte dosare conexe.

În ceea ce privește produsele și sectoarele care intră în domeniul de aplicare al noilor norme, CBAM va acoperi inițial o serie de produse specifice în unele dintre sectoarele cu cele mai ridicate emisii de dioxid de carbon: fier și oțel, ciment, îngrășăminte, aluminiu, electricitate și hidrogen, precum și unii precursori și un număr limitat de produse din aval. Emisiile indirecte ar urma să fie, de asemenea, incluse în regulament, într-un mod bine delimitat.

În temeiul acordului provizoriu, CBAM va începe să funcționeze în octombrie 2023. Inițial, ar urma să se aplice un CBAM simplificat, care va cuprinde, în esență, numai obligații de raportare. Scopul este colectarea de date. Ulterior, CBAM va intra în vigoare în forma sa integrală. Acesta ar urma să fie introdus treptat, în paralel cu eliminarea treptată a certificatelor gratuite, odată cu debutul său în cadrul sistemului revizuit al UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) pentru sectoarele în cauză. Acest lucru va asigura compatibilitatea CBAM cu normele internaționale privind comerțul.

În ceea ce privește eliminarea treptată a certificatelor gratuite pentru sectoarele CBAM, trebuie încă să se ajungă la un acord în contextul negocierilor în curs privind EU ETS. De asemenea, sunt necesare eforturi suplimentare cu privire la o serie de măsuri de prevenire a relocării emisiilor de dioxid de carbon în ceea ce privește exporturile.

Rămâne de o importanță fundamentală să se asigure compatibilitatea deplină a CBAM cu obligațiile internaționale ale UE, inclusiv în domeniul comerțului internațional.

Va trebui să se decidă, în conformitate cu procedura bugetară anuală a UE, cu privire la finanțarea cheltuielilor administrative ale Comisiei Europene, care va prelua multe sarcini administrative centralizate legate de CBAM.

Context

La 14 iulie 2021, Comisia și-a prezentat propunerea de regulament privind instituirea unui mecanism de ajustare la frontieră în funcție de carbon. Aceasta abordează tratamentul emisiilor de gaze cu efect de seră încorporate în anumite mărfuri enumerate în anexa I la propunere, la importul lor pe teritoriul vamal al Uniunii, pentru a preveni riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.

CBAM vizează importurile de produse în sectoarele cu emisii ridicate de dioxid de carbon. Obiectivul CBAM este de a împiedica - cu respectarea deplină a normelor comerțului internațional - ca eforturile UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră să fie neutralizate din cauza creșterii emisiilor în afara granițelor sale prin relocarea producției în țări din afara UE (unde politicile aplicate pentru combaterea schimbărilor climatice sunt mai puțin ambițioase decât cele ale UE) ori prin creșterea importurilor de produse cu emisii ridicate de dioxid de carbon.

CBAM este conceput pentru a funcționa în paralel cu sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), pentru a reflecta și a completa rolul acestuia în ce privește mărfurile importate. Va înlocui treptat mecanismele existente ale UE de contracarare a riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, în special alocarea cu titlu gratuit a certificatelor EU ETS.

Lucrările tehnice cu privire la propunere s-au desfășurat în cadrul Grupului de lucru ad-hoc pentru CBAM, pe care Consiliul l-a instituit anume pentru negocierile referitoare la această propunere. La 15 martie 2022, Consiliul a ajuns la poziția sa (abordare generală) cu privire la regulamentul propus. Parlamentul European a votat asupra poziției sale la 22 iunie 2022. Negocierile desfășurate între colegiuitori sub formă de trilog au început la 11 iulie și s-au încheiat prin ajungerea la acordul provizoriu de astăzi.

Contacte presă

Katharina Pausch-Homblé Press officer +32 470 88 42 96 +32 2 281 62 63 @pauschhomble

În cazul în care nu sunteți jurnalist, vă rugăm să trimiteți cererea dumneavoastră serviciului de informații pentru public.

PartajareDistribuiți această pagină pe FacebookShare this page on TwitterShare this page on LinkedInCopiați adresa URL în clipboardCopiați adresa URL în clipboardCopiereCopiereCopiereDescărcare ca PDFÎnscriere la materiale pentru presă
×

Opțiuni cu privire la abonament

Ultima versiune revizuită la 14/12/2022
Este ceva în neregulă cu această pagină?
×

Este ceva în neregulă cu această pagină?