Beowulf Mining plc

08/25/2022 | Press release | Distributed by Public on 08/25/2022 08:05

Beowulf: Uppdatering gällande Grafintec

Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-25 15:11:06

Beowulf Mining PLC: Uppdatering gällande Grafintec

Detta är en sammanfattad svensk översättning av Beowulf Mining plc's engelska pressmeddelande daterat 25augusti 2022, vilket kan läsas i sin helhet påhttps://beowulfmining.com/investors/announcements/.Vid eventuella felaktigheter är det den engelska versionen som gäller. Denna information är sådan information som anses utgöra insiderinformation som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning ("MAR") (EU) No. 596/2014, vilken är införlivad i brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018. Genom publicering av detta pressmeddelande anses denna insiderinformation vara publik.

25 Augusti2022

Beowulf Mining plc

("Beowulf" eller "Bolaget")

Uppdatering gällande Grafintec

Beowulf (AIM: BEM; Spotlight: BEO)meddelar att dess 100 procent ägda finska dotterbolag Grafintec Oy ("Grafintec") och Epsilon Advanced Materials Private Limited ("Epsilon Advanced Materials") har avslutat sitt Joint Venture ("JV") som undertecknades den 6 december 2021. Grafintec kvarstår i ett samförståndsavtal ("MoU") med Vasa stad och Epsilon Advanced Materials om att etablera en produktionsanläggning för anodmaterial som ska placeras i GigaVaasa-området, tomt 18, och parterna för diskussioner om hur utvecklingen av tomt 18 kan fortsätta.

Kurt Budge, VD förBeowulf, kommenterar:

"Det är en besvikelse att vårt samarbete med Epsilon har upphört, men Grafintec håller fast vid sin ambition att skapa en hållbar värdekedja för produktion av anodmaterial, med hjälp av förnybar energi och med målet att uppnå nettonoll CO2 i hela leveranskedjan. "

"Vi fortsätter att dra nytta av det betydande stödet från Business Finland och det bredare samarbetet med deltagarna i Finnish Battery Cluster."

"Grafintec för flera diskussioner om den framtida utvecklingen av Bolaget och jag ser fram emot att uppdatera marknaden om våra framsteg."

Enquiries/för frågor:

Beowulf Mining plc
Kurt Budge, Chief Executive Officer Tel: +44 (0) 20 7583 8304
SP Angel(Nominated Adviser & Broker)
Ewan Leggat / Stuart Gledhill / Adam Cowl Tel: +44 (0) 20 3470 0470
Blytheweigh
Tim Blythe / Megan Ray Tel: +44 (0) 20 7138 3204

Cautionary Statement

Statements and assumptions made in this document with respect to the Company's current plans, estimates, strategies and beliefs, and other statements that are not historical facts, are forward-looking statements about the future performance of Beowulf. Forward-looking statements include, but are not limited to, those using words such as "may", "might", "seeks", "expects", "anticipates", "estimates", "believes", "projects", "plans", strategy", "forecast" and similar expressions. These statements reflect management's expectations and assumptions in light of currently available information. They are subject to a number of risks and uncertainties, including, but not limited to , (i) changes in the economic, regulatory and political environments in the countries where Beowulf operates; (ii) changes relating to the geological information available in respect of the various projects undertaken; (iii) Beowulf's continued ability to secure enough financing to carry on its operations as a going concern; (iv) the success of its potential joint ventures and alliances, if any; (v) metal prices, particularly as regards iron ore. In the light of the many risks and uncertainties surrounding any mineral project at an early stage of its development, the actual results could differ materially from those presented and forecast in this document. Beowulf assumes no unconditional obligation to immediately update any such statements and/or forecast.