Vlaams Belang

04/22/2024 | Press release | Distributed by Public on 04/22/2024 02:56

De Vlaamse Jeugdraad moet volledig hervormd worden

Het Vlaams Belang wil dat er naar jongeren geluisterd wordt en dat ze actiever kunnen deelnemen in de samenleving, en wil met het oog hierop de Vlaamse Jeugdraad volledig hervormen."Momenteel is dit een extreemlinks'ons kent ons'-clubje, dat allesbehalve representatief is voor de jeugd, en jonge mensen op geen enkele manier helpt, integendeel", zegt Vlaams Parlementslid en voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren(VBJ) Filip Brusselmans.

De jeugd is de toekomst, maar haar specifieke zorgen krijgen vaak niet de nodige aandacht. "Ik denk bijvoorbeeld aan de moeilijkheden bij het kopen van een huis zonder financiële steun, of aan de hoge kosten voor het behalen van een rijbewijs", aldus Brusselmans. "Jongeren zijn zeker niet apathisch. En het is geen toeval dat sociale en politieke jongerenorganisaties steeds populairder worden." Het Vlaams Belang, dat in juni naar de stembusslag trekt met opvallend veel jonge mensen op verkiesbare plaatsen, wil de jeugd dan ook een duidelijke stem geven, en actiever in de besluitvorming betrekken.

"Enkel een algemeen bekende en representatieve Vlaamse Jeugdraad kan de jongeren vertegenwoordigen"

De partij pleit er daarom ook resoluut voor om lokale jeugdraden een volwaardige adviserende rol in het lokale beleid te geven. "Daarnaast willen we een volledige hervorming van de Vlaamse Jeugdraad. Momenteel is die immers op geen enkel vlak representatief voor de jeugd. Dat blijkt duidelijk uit de verkiezing ervan", aldus nog Brusselmans, die hierbij verwijst naar de armzalige opkomst van de stemgerechtigde jongeren tussen 12 en 30 jaar. "Bij de laatste verkiezingen, in 2023, ging het om amper 4.700 stemmen, of zo'n 0,3 procent. Een stevige daling in vergelijking met de verkiezingen daarvoor. In 2020 werd nog 0,5 procent gehaald."

Het Vlaams Parlementslid stoort zich niet enkel aan het democratisch deficit, maar ook aan de totaal eenzijdige samenstelling van de Vlaamse Jeugdraad. "Vandaag domineert extreemlinks dit orgaan volledig, en ze willen dat natuurlijk ook zo houden. Ze willen geen verkiezingen met een ernstige campagne of grote opkomst, geen representativiteit of bekendheid voor de raad. Integendeel, ze willen enkel dat de officiële adviezen die de Vlaamse Jeugdraad namens 'de Vlaamse jeugd' aan de Vlaamse regering schrijft hun extreemlinkse en woke-inslag blijven behouden.

Voor het Vlaams Belang kan enkel een algemeen bekende en representatieve Vlaamse Jeugdraad de jongeren vertegenwoordigen. "De minister van Jeugd moet om te beginnen de verkiezingen ervan veel beter begeleiden", besluit Brusselmans. "De Vlaamse Jeugdraad moet een correcte afspiegeling worden van de Vlaamse samenleving en van de verschillende ideologieën en maatschappelijke opvattingen die zich situeren onder de brede Vlaamse jeugd."