OMV Petrom SA

06/21/2023 | Press release | Distributed by Public on 06/20/2023 23:36

Raport curent - OMV Petrom ia decizia finală de investiție pentru proiectul Neptun Deep și, împreună cu partenerul său Romgaz, aprobă planul de dezvoltare

Raport curent - OMV Petrom ia decizia finală de investiție pentru proiectul Neptun Deep și, împreună cu partenerul său Romgaz, aprobă planul de dezvoltare

Raport curent în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 21 iunie 2023
Denumirea entității emitente: OMVPetrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City")
Numărul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 6.231.166.705,80 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:
OMV Petrom ia decizia finală de investiție pentru proiectul Neptun Deep și, împreună cu partenerul său Romgaz, aprobă planul de dezvoltare

  • Se estimează că proiectul Neptun Deep va furniza un volum brut total de ~100 mld. metri cubi de gaze naturale, care va fi împărțit în mod egal între cei doi parteneri
  • Prima producție de gaze naturale este planificată pentru 2027, în urma unor investiții totale de dezvoltare ale proiectului de până la 4 mld. EUR
  • Această decizie finală de investiție este un pas important în realizarea Strategiei 2030 a OMV Petrom; se estimează ca proiectul va contribui la creșterea cu 50% a profitului din exploatare al companiei în 2030
  • România va deveni cel mai mare producător de gaze naturale din UE și un exportator net de gaze naturale, consolidând securitatea în aprovizionare

OMV Petrom, cea mai mare companie integrată de energie din sud-estul Europei, împreună cu partenerul său Romgaz, a luat decizia finală de investiție pentru dezvoltarea proiectului Neptun Deep din Marea Neagră. OMV Petrom este operatorul proiectului, cu o participație de 50%. Cele două companii au aprobat planul de dezvoltare a zăcămintelor comerciale de gaze naturale Domino și Pelican Sud din perimetrul offshore Neptun Deep, care este înaintat spre confirmare Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM).

Christina Verchere, CEO OMV Petrom: "Odată cu decizia finală de investiție pentru proiectul Neptun Deep, intrăm în faza de dezvoltare a primului proiect offshore în ape de mare adâncime din România împreună cu partenerul nostru, Romgaz. Acesta este un important pas înainte în execuția Strategiei 2030 a companiei și va aduce o schimbare semnificativă în portofoliul nostru. Propunerea noastră față de acționari rămâne creșterea investițiilor, creșterea profitabilității și a dividendelor - toate acestea asigurând în același timp o afacere sustenabilă pe termen lung pe parcursul tranziției noastre energetice."

Infrastructura necesară pentru dezvoltarea zăcămintelor comerciale offshore de gaze naturale Domino și Pelican Sud include zece sonde, trei sisteme de producție submarine și conductele colectoare asociate, o platformă offshore, conducta principală de gaze naturale către Tuzla și o stație de măsurare a gazelor naturale. Platforma își generează propria energie electrică, funcționând la cele mai înalte standarde de siguranță și protecție a mediului. Întreaga infrastructură va fi operată de la distanță, prin intermediul unei replici digitale (digital twin). Acest lucru permite optimizarea proceselor și va contribui la îmbunătățirea performanței noastre de mediu, prin eficientizarea consumului de energie electrică și reducerea emisiilor.

Aspecte-cheie estimate privind proiectul Neptun Deep (100%):

  • Investițiile totale pentru dezvoltare sunt estimate până la 4 mld. EUR, urmând a fi cheltuite în cea mai mare parte în perioada 2024-2026
  • Prima producție este așteptată în 2027
  • Producția de platou este estimată la aproximativ 140 mii bep/zi timp de aproape 10 ani
  • Volumele recuperabile estimate sunt în prezent de aproximativ 100 mld. metri cubi (~700 mil. bep)
  • Costul unitar de producție este estimat la o medie de 3 USD/bep (pentru durata de viață a zăcământului)
  • HSSE: se estimează că amprenta de carbon va fi mai bună decât valoarea de referință a industriei (la producția de platou, amprentă de carbon de aproximativ 2,2 kg CO2/bep, semnificativ sub media industriei de 16,7 kg CO2/bep conform IOGP). Tehnologia și expertiza de ultimă generație urmează să fie utilizate pentru a produce gazul natural în condiții de siguranță și într-un mod prietenos față de mediul înconjurător.

Mai multe detalii vor fi disponibile pe site-ul companiei, www.omvpetrom.com, secțiunea Investitori>Rapoarte și Prezentări>Neptun Deep.

Despre Neptun Deep
Perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră are o suprafață de 7.500 km pătrați și este situat la o distanță de aproximativ 160 km față de țărm, în ape cu adâncimi cuprinse între 100 și 1.000 de metri. Începând cu anul 2008, activitățile de explorare în perimetrul Neptun Deep au inclus două campanii de achiziție seismică 3D și două programe de foraj de explorare. Prima descoperire de gaze naturale a fost făcută în 2012. Cheltuielile totale de explorare și evaluare până în prezent se ridică la peste 1,5 mld. EUR.

Disclaimer
Volumele anterior menționate reprezintă valori estimative ale proiectului. Volumele exacte finale urmează să fie confirmate de către Agenția pentru Resurse Minerale, odată cu aprobarea planului de dezvoltare.


Christina Verchere
Director General Executiv
Președintele Directoratului


Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului