Government of Sweden

06/03/2020 | Press release | Distributed by Public on 06/03/2020 03:23

Åsa Lindhagen tar emot rapport om barns erfarenheter av coronapandemin

Idag överlämnar Unicef en kartläggning till jämställdhetsminister Åsa Lindhagen över hur barn påverkas av coronapandemin i Sverige.

Unicef har via grundskolor i Stockholm samlat in enkätsvar från 430 barn i årskurs 6 och 9 om hur de påverkas av den pågående pandemin. Barn har beskrivit hur skolan och fritiden påverkas, vad de längtar efter och om de har tips på hur pandemin ska hanteras.

- Vi måste lyssna mer på barnen i samhället. Skolan är en viktig plats för barn och även om vår grundskola fortsatt har varit öppen så påverkas barn i hög grad av coronapandemin, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Unicef konstaterar i rapporten att barn tar ett stort ansvar och blir påverkade av pandemin.

För ytterligare information och intervjuförfrågningar kontakta Nicole Goufas som är jämställdhetsministerns pressekreterare.