City of Prague

06/05/2023 | Press release | Distributed by Public on 06/05/2023 07:05

Hlavní město plánuje investovat více jak 21 milionů korun do techniky sloužící k řešení krizových situací

Rada hl. m. Prahy rozhodla o investicích do systémů krizové výstrahy a modernizace stávající techniky dobrovolných hasičů. Celkem více jak 21 milionů korun poputuje do zajištění výstavby Městských informačních systémů, nákupu radiostanic a aut pro jednotky dobrovolných hasičů nebo například do Systému operativního řízení při povodních. Tyto kroky pomohou hlavnímu městu při zvládání mimořádných či krizových situací na území metropole.

Pražští radní na pondělním zasedání rozhodli o investicích do krizové infrastruktury a techniky sloužící při zásazích dobrovolných hasičů. Celkem 10 640 000 korun bude využito na nákup digitálních radiostanic a dopravních automobilů pro jednotky sborů dobrovolných hasičů na území hl. m. Prahy. Důvodem je hlavně to, že stávající radiostanice jsou zastaralé a na tyto typy již není možné zajistit servis ani náhradní díly. Mohou tak nastat situace, které by potenciálně ohrozily i samotné jednotky zasahující u mimořádných událostí v případě výpadku techniky. Kromě toho poskytne Praha také 700 000 korun na nákup náhradních dílů do izolačních dýchacích přístrojů jednotek sborů dobrovolných hasičů na území Prahy.

"Práce pražských hasičů, jejichž sbor právě slaví 170 let existence, si město mimořádně váží. Vyčleněné prostředky, které jsou určeny na náhradní díly pro izolační dýchací přístroje dobrovolných hasičů, doufám, přispějí k jejich bezpečným zásahům," říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Dalších přibližně 6 500 000 korun bude sloužit k výstavbě Systému operativního řízení při povodni, který za využití předpovědních a výstražných systémů umožní předpovídat vývoj průtoků na vybraných tocích majících vliv na povodňovou situaci v hlavním městě. Tento systém bude poskytovat předpovědní mapové výstupy zobrazující rozsah záplavy, případně hloubky a rychlosti v určitém časovém kroku na základě srážko-odtokového modelu. Jako nadstavba Digitálního povodňového plánu hl. m. Prahy mimo jiné umožní zrychlení a zpřesnění rozhodovacích procesů v rámci řešení povodňových situací ve městě.

"Protipovodňová opatření nepodceňujeme a důkazem jsou i schválené finanční prostředky. Zrovna v těchto dnech si připomínáme deset let od povodní, které zasáhly Čechy včetně hlavního města. A nedávno se konalo v Praze protipovodňové cvičení. Bezpečnost obyvatel hlavního města je pro nás prioritou," dodává primátor Bohuslav Svoboda.

Dále je v plánu investice v rozsahu 2 000 000 korun na výstavbu Městských informačních systémů (místních rozhlasů) především v okrajových částech hl. m. Prahy a 1 829 000 korun investuje metropole do studen, které by se v případě výpadku centrálního zásobování vodou za rozsáhlých mimořádných událostí nebo krizových situací mohly využít jako zdroje pitné nebo užitkové vody. Peníze budou sloužit k výměnám krycích desek, instalaci uzamykatelných poklopů, nákupům čerpadel a dalších věcí, které jsou důležité k tomu, aby studny mohly být zařazeny do Krizového plánu hl. m. Prahy.