Ceské vysoké ucení technické v Praze

02/12/2024 | News release | Distributed by Public on 02/12/2024 06:01

Žádosti o stipendium Stanislava Hanzla

Stipendium může být uděleno na aktivní účast na konferenci, příspěvek na výzkumný projekt, bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci, studium na zahraniční vysoké škole a další projekty, jejichž specifikaci naleznete spolu s podmínkami udělení a formulářem Žádosti o účelové stipendium pro rok 2024 na webu ČVUT: https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/stipendia-nadace-granty/nadacni-fond-cvut-stanislava-hanzla/

Žádost je možno podat fyzicky, zaslat poštou i elektronicky, musí však splňovat všechny náležitosti, včetně podpisu a vyjádření pedagoga či příslušného akademického funkcionáře (možno zaslat i jako samostatnou přílohu Žádosti).