Ministry of Education, Research, Youth and Sports of Romania

04/02/2024 | Press release | Distributed by Public on 04/02/2024 19:16

Sesiune de informare cu privire la apelul competitiv de proiecte „Primul student din familie”

Astăzi, 2 aprilie 2024, Ministrul Educației, doamna Ligia Deca, a găzduit o sesiune de informare adresată reprezentanților solicitanților eligibili și asociațiilor reprezentative ale studenților și ale elevilor pentru apelul de proiecte "Primul student din familie", lansat pe 28 martie 2024 de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în colaborare cu Ministerul Educației.

Înregistrarea evenimentului poate fi urmărită ► aici.

Apelul beneficiază de o finanțare totală de 50 de milioane de euro (fără TVA) din Programul Operațional Educație și Ocupare. În cadrul acestuia, vor fi finanțate proiectele ai căror solicitanți eligibili sunt instituțiile de învățământ superior în colaborare cu unitățile de învățământ preuniversitar, care vizează combaterea abandonului școlar și universitar.

Creșterea accesului la învățământul superior al grupurilor subreprezentate/defavorizate, inclusiv prin sprijinirea și consilierea elevilor pentru a face tranziția de la liceu la universitate reprezintă o prioritate prevăzută în noile legi ale educației și a fost parte integrantă din Raportul final al proiectului "România Educată".

Ligia Deca, Ministrul Educației: Este nevoie să susținem tinerii din mediul rural să-și continue studiile la universitate, fiindcă este necesar ca acești tineri să beneficieze de creșterea veniturilor și de creșterea calității vieții. "Primul student din familie" înseamnă curaj, dorință, motivație. Această măsură a fost prevăzută în proiectul "România Educată", ulterior fiind preluată în legile educației, iar acum o punem în aplicare prin finanțare europeană, pentru a ne asigura că primii studenți din familie vor avea resurse și sprijin să-și continue studiile și să-și construiască un viitor mai bun. Fiecare copil din mediul rural care va reuși să finalizeze studii universitare va deveni un exemplu în comunitatea sa și va contribui la dezvoltarea societății, reducându-se, astfel, decalajele socio-economice dintre zonele urbane și cele rurale.

Printre măsurile prevăzute în cadrul apelului de proiecte (activități finanțate), se regăsesc:

 • Măsuri de tip "punte" în vederea facilitării tranziției la studiile universitare, începând cu clasa a XI-a (45%)
  • identificarea elevilor în risc de a nu participa sau a nu promova examenul de bacalaureat, precum și a absolvenților de liceu din promoțiile anterioare care nu au promovat examenul de bacalaureat;

  • consilierea elevilor cu privire la opțiunile de programe de studiu din mediul universitar și promovarea ofertei educaționale universitare în rândul unităților de învățământ preuniversitar (în special în unitățile de învățământ cu o rată scăzută de cuprindere a absolvenților în învățământul superior);

  • susținerea persoanelor identificate prin oferirea de sprijin pentru facilitarea tranziției la studiile universitare prin programe remediale pentru recuperarea decalajelor de învățare pentru pregătirea examenului de bacalaureat sau a admiterii la studii universitare de licență și prin susținerea cheltuielilor pentru cazare și /sau masă din internatele instituțiilor de învățământ preuniversitar, acordarea altor tipuri de sprijin pentru a depăși diferite grade de defavorizare, pentru a contribui la facilitarea tranziției la studiile universitare;

  • acordarea de subvenții.

 • Măsuri de prevenire și combatere a abandonului universitar în rândul studenților proveniți din medii și grupuri dezavantajate (35%)

  • sprijinirea studenților cu risc de abandon, prin operaționalizarea mecanismelor de identificare și monitorizare a nevoilor studenților în cadrul Centrelor de consiliere și orientare în carieră (CCOC);

  • asigurarea în cadrul CCOC a serviciilor de suport, îndrumare și consiliere în vederea prevenirii și combaterii abandonului universitar;

  • acordarea de sprijin pentru prevenirea și combaterea abandonului universitar în rândul studenților, membri ai grupului țintă, prin implementarea unor programe remediale / de aducere la nivel a studenților cu dificultăți în învățare și prin susținerea cheltuielilor pentru cazare și /sau masă din campusurile universitare, acordarea altor tipuri de sprijin pentru a depăși diferite grade de defavorizare care ar determina abandonul universitar;

  • acordarea de subvenții.

 • Măsuri dedicate accesibilizării instituțiilor de învățământ superior, inclusiv prin achiziția de echipamente IT și dezvoltarea de instrumente specifice proceselor educaționale care includ studenți cu dizabilități, inclusiv admiterea (20%)

  • Asigurarea accesibilității fizice și digitale în cadrul proceselor educaționale care includ studenți cu dizabilități în ÎS, inclusiv admiterea;

  • Achiziționarea de servicii de suport (ex. interpreți, tehnologii specifice);

  • Dezvoltarea unor servicii de consiliere și îndrumare dedicate studenților cu dizabilități.

Proiectele din cadrul prezentului apel pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2021 până în data de 31.05.2024, ora 16:00.