Parlamentul Republicii Moldova

03/16/2023 | Press release | Distributed by Public on 03/16/2023 08:07

Parlamentul a examinat, în prima lectură, proiectul de lege cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural

Chișinău, 16 martie 2023 - Deputații au examinat, în ședința plenară de astăzi, proiectul lege cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural. PROIECTUL, care a fost elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, are ca scop sporirea competitivității sectorului agroindustrial, asigurarea gestionării raționale a resurselor naturale și dezvoltarea socio-economică a zonelor rurale.

Documentul stabilește principiile politicii statului de subvenționare în agricultură și mediul rural; atribuțiile autorităților administrației publice în domeniul subvenționării în agricultură și mediul rural; formele și condițiile generale de subvenționare; particularitățile procedurii de examinare a cererilor de subvenționare. Măsurile și condițiile de subvenționare vor fi stabilite de către Guvern. De subvenționare vor putea beneficia fermierii, persoanele fizice sau juridice care desfășoară activitate în mediul rural sau în agricultură, altele decât fermierii, unitățile administrativ-teritoriale, grupurile de acțiune locală, organizațiile din domeniul cercetării și inovării, precum și instituțiile de învățământ cu profil agroindustrial.

Principala sursă de finanțare va fi Fondul național pentru dezvoltarea agriculturii și mediului rural, valoarea căruia, pentru anul 2023, constituie 1,5 miliarde de lei. Proiectul mai stabilește că mijloacele din Fondul național vor fi repartizate prin forme de plăți precum plata în avans, post-investiție, investiții directe, complementare și investiții prin etape, care reprezintă o formă nouă de plată. La elaborarea formele de subvenționare s-a ținut cont de bunele practici în domeniu ale Uniunii Europene în corelare cu Politica Agricolă Comună. Autoritatea responsabilă de gestionarea și controlul mijloacelor financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, precum și a celor provenite de la partenerii de dezvoltare va fi Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.

Proiectul de lege a fost votat, în prima lectură, de 63 de deputați.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova