President of the Republic of Poland

07/04/2020 | Press release | Distributed by Public on 07/04/2020 08:52

Wizyta w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu

Witam z Wrocławia, sprzed siedziby Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Spotkałem się z dyrekcją, personelem medycznym, by pogratulować i podzielić się z Państwem radością z bardzo dobrej wiadomości.

Zobacz także:Prezydent: Rząd przyznał 300 mln zł na nową siedzibę Dolnośląskiego Centrum Onkologii Dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy władzami województwa a polskim rządem związanej z Narodową Strategią Onkologiczną - która została przygotowana przez współpracujących ze mną ekspertów z Narodowej Rady Rozwoju i przez ekspertów Ministerstwa Zdrowia - udało się dokonać tzw. montażu finansowego, gdzie 300 mln zostało przyznanych przez Radę Ministrów, przez polski rząd, by wspólnie z władzami woj. dolnośląskiego tu, we Wrocławiu, zrealizować nową siedzibę Dolnośląskiego Centrum Onkologii.

Co to oznacza? To oznacza, że powstanie całkowicie nowy szpital onkologiczny na najwyższym poziomie, z nowoczesnym wyposażeniem, szpital, w którym będzie 700 łóżek, w którym będzie blok operacyjny złożony co najmniej z 10, a prawdopodobnie z 12 sal; że będzie przeprowadzanych do 10 tys., a może nawet ponad 10 tys. zabiegów operacyjnych rocznie i około 200 tys. zabiegów ambulatoryjnych.

Co - biorąc pod uwagę wyzwania, jakie stoją przed polską onkologią, jak również przewidywania ekspertów - jest zdecydowanym krokiem w przyszłość, by ratować życie i zdrowie pacjentów. By temu personelowi - Państwu Lekarzom, Pielęgniarkom, wszystkim, którzy w tym szpitalu pracują, pochylają się z troską nad chorymi - umożliwić jeszcze lepszą służbę dla pacjentów, w bardziej godziwych warunkach, z lepszym wyposażeniem.

To także budowa w ramach tej inwestycji onkologicznego centrum badawczo-rozwojowego, by mogły być prowadzone badania nad nowymi rozwiązaniami, nad nowymi technologiami leczenia, także nad nowymi środkami leczniczymi, które mogą być stosowane w walce z chorobami onkologicznymi.

Choroby onkologiczne są wielkim wyzwaniem na przyszłość. Eksperci mówią, że w ciągu najbliższych lat liczba zachorowań na choroby onkologiczne w naszym kraju wzrośnie: o 15 proc. na przestrzeni najbliższych pięciu lat, a o 23 proc. na przestrzeni najbliższych 10 lat. Dlaczego? Dlatego, że dłużej żyjemy.

W związku z powyższym przygotowaliśmy Narodową Strategię Onkologiczną, by walczyć z chorobami onkologicznymi, by walczyć o zdrowie Polaków - poczynając od działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, poprzez badania diagnostyczne, wczesną wykrywalność, najnowocześniejsze metody leczenia i rehabilitację, aż do wyzdrowienia lub opieki paliatywnej.

Jest to bardzo ważne wyzwanie. Właśnie w to wyzwanie wpisana jest ta inwestycja - nowa siedziba Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Powtarzam: dla pacjentów, dla mieszkańców Dolnego Śląska, mieszkańców całego regionu jest to już dzisiaj, ale będzie jeszcze nowocześniejsza placówka o jeszcze większych możliwościach leczniczych, odpowiadająca na wyzwania współczesności. Placówka, która - mam nadzieję - na lata rozwiąże tu problemy.

No i Narodowa Strategia Onkologiczna i wszystkie programy związane ze staraniem się o to, by pacjenci onkologiczni mogli jak najszybciej wrócić do zdrowia, a przede wszystkim - ze staraniem o wczesną wykrywalność, która jest kluczem w przypadku chorób onkologicznych. Wczesna wykrywalność, diagnostyka, wczesny zabieg operacyjny czy innego rodzaju ingerencja lecznicza, by wyjść z choroby, by móc wrócić do normalnego życia.

Ta inwestycja, która, powtarzam, ma już zapewnione finansowanie - to jest na poziomie 700 mln zł, z czego 300 mln to już są pieniądze przekazywane decyzją polskiego rządu - ta inwestycja przez długie lata obiecywana tu, we Wrocławiu, obiecywana Dolnemu Śląskowi, dziś staje się faktem. Przystępujemy do fazy realizacji. Jest to dla mnie wielka satysfakcja.

Życzę wszelkiego powodzenia całemu personelowi, dyrekcji Dolnośląskiego Centrum Onkologii, lekarzom, pielęgniarzom, pielęgniarkom, pracownikom administracyjnym - wszystkim, którzy są tu zaangażowani na co dzień w walkę z chorobami onkologicznymi, w staranie się o to, by jak najwięcej ludzi, mimo początkowego szoku wywołanego przez chorobę onkologiczną, przeszło ją i wyszło z niej zwycięsko. Mam nadzieję, że dzięki tej inwestycji będą to mogli robić jeszcze skuteczniej.

Bardzo serdecznie dziękuję.