Ministry of Culture, Sports and Tourism of the Socialist Republic of Vietnam

06/10/2023 | Press release | Distributed by Public on 06/10/2023 04:52

Du lịch hè 2023 - Cơ hội đẩy nhanh tốc độ phục hồi du lịch trong nước 10/06/2023 | 17:47

Du lịch hè 2023 - Cơ hội đẩy nhanh tốc độ phục hồi du lịch trong nước

10/06/2023 | 17:47

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch, tổng số khách du lịch nội địa trong 5 tháng đầu năm của nước ta ước đạt hơn 50 triệu lượt, lượng khách quốc tế là gần 4,6 triệu lượt. Đây được xem là những tín hiệu tích cực và mùa hè năm 2023 đang được kỳ vọng là cơ hội để đẩy nhanh tốc độ phục hồi du lịch trong nước. Các điểm đến, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đã và đang chủ động xây dựng nhiều gói dịch vụ hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu của du khách dịp này.

Du lịch hè 2023 - Cơ hội đẩy nhanh tốc độ phục hồi du lịch trong nước

Ngọc Trang, Việt Hùng